Suvekool Moostes

Eesti Kunstikoolide Liit koostöös muusikakoolidega korraldas 22. - 24. augustil 2017 Moostes suvekooli  „Pärimus“

Vaimne pärimus on iga rahva enesetunnetuse, loomise ja iseolemise tähtis osa. Arhailiseid (mõtte)mustreid tuleb osata märgata, mõista ja tõlgendada. Õpetajate käes on üks osa vastutusest, kuidas oma pärandit hoitakse, väärtustatakse ja edasi antakse.

 Eesmärk:

  • pärimusteemade lahtimõtestamine ja antud teemal teadmiste täiendamine

  • valdkondadevaheline koostöö ja üksteiselt õppimine (muusika ja kunst)

  • pärismuskultuuri terviklikum mõistmine läbi laiema vaatenurga

  • idee leidmine 2018. a. lastele-noortele suunatud pärimusteemalisele üritusele, festivalile vm. (EV 100 tähistamine)

Suvekoolis oli võimalus põnevate inimeste kaasabil mõtestada Eesti pärimust (sõnalist, muusikalist, visuaalset, uskumuslikku). Läbiviidavad loengud andsid informatsiooni, ärgitasid uurima ja arutlema eestlase identiteedi ja olemuse üle. Arutleti teemadel, kuidas ja mil määral jõuab pärimuse teema huvikoolidesse ning milline on õpetaja roll selles. Õpetajate missiooniks võiks olla koos lastega arhailise maailmapildi mõtestamine ja lahti seletamine. Oma ajaloopärandi tundmise ja tunnetamise abil on õpetajatel võimalus suunata õpilasi looma teoseid, kus on seotud nii minevik kui tänpäev.


Eelmine
Moegraaf 2016
Järgmine
Arhitektuurikonkurss 2017