ERIOLUKORD

Vastavalt Eesti Vabariigi valitsuse otsusele on alates 16.märtsist kõik Eesti üldharidus- ja huvikoolid viidud kaugõppele.
Lastel ja lapsevanematel on olemas võimalus töö ajal õpetajatega telefoni või arvuti kaudu suhelda. Õpilastel tuleb jälgida koolidest tulevat infot, koolide kodulehti ja e-õppekeskkonda.
Loe lisaks

Üldkoosolek

Eesti Kunstikoolide Liidu kevadine üldkoosolek lükkub seoses eriolukorraga riigis edasi.
Loe lisaks

Tallinna Art Week 2020

"Loodus = lootus" Eesti Kunstikoolide Liidu õpilaste ühistööna valmiv installatsioon 13.juunil 2020 vabaduse väljakul.

Kontseptsioon: Loodus on meile kõigile ühine, sellest me sõltume ja selles me eksisteerimime. Oleme otseselt mõjutatud eelnevatelt põlvedelt päritud olukorrast kuidas me meile usaldatud loodust hoiame, hävitame või taastame. Looduse hoidmine on meie ühine pärand ja ühine vastutus.

Ootame ca 15 - 20 kunstikooli 3 - 4 liikmelisi õpilaste meeskondasid (soovitavalt vanuseses 12-19 a.). Õpilaste koguarv ca 60.

Töötuba: kohapeal valmiv installatsioon.

Eesmärk:
Noori puuudutavat looduskaitse-alast teemat tugevamalt esile tuua ja vormistada ühiselt installatsiooniks. Õpilased saavad kogemuse luua meeskonnatööna ühiskonnakriitilist kunsti.

 Töö käik:

Kunstikoolide õpilastel on kaasas koduse ülesande fotod: "Kas sellist loodust me tahtsime?". Fotode suuruseks A 5, A 6. Noortel on olnud paari kuu jooksul võimalus oma kodukohas fotosid luues küsida ja näidata endapoolseid arvamusi plastiku, tarbimise, metsade risustamise, hävitamise jne osas. Fotod tuuakse TAW-ile kaasa.

Kohapeal moodustatakse koolide õpilastest segameeskonnad, kellel tuleb kirja panna lauseid teemal "Millist loodust me tahame?" (selle ülesande saavad kohapeal noored teada, iga lause vormistatakse kohapeal A5, A6 lehele). Nii lauseid kui fotosid vajadusel lamineerime kohapeal (oleneb ilmast).

Õpilased aitavad  kokku panna torustikust koosneva karkassi ja alustavad kileribadest seinte teostamisega. Iga vahe täitmiseks  (2 x 2 m) on arvestuslikult 180 m kileribasid ja antud lõiku on teostamas 6 õpilast. Kõige lõpuks kinnitatakse fotod ja laused installatsiooni südamikku kileseintele.

Installatsiooni füüsiline välimus:

Installatsiooniks on teekond (koridor) kileribadest (OÜ Dagö plast), mis lõppeb endasse sulgununa. Teekonna lõpus on ruudukujuline kilesein, kuhu on kinnitatud kohapeal kirja pandud vastused küsimusele Millist loodust me tahame? ja kodutööna kaasavõetud fotod (Kas sellist loodust me tahtsimegi?). Kogu töö suurus on 14 x 6 meetrit. Peale installatsiooni mahavõtmist lähevad jääkkiled taaskasutusse. Kasutame välitelkide raame (OÜ Funrent) ja liiklusmärkide aluseid (OÜ Signaal). Telgi raamide kõrgus 2m ja vahelaius 2m.

 Materjali põhjendus:

Kile on hetkel üks kõige suuremat probleemi tekitav saaste maailmas.

Antud installlatsiooniga oleme jäädvustanud hetkeolukorra (fotodena) ja tuleviku sihid (lausetena). Õhku peaks jääma küsimus kuidas saavutada see olukord looduses, millist me tahaksime?  

Eesti Kunstikoolide Liidu koolide õpilaste näitus Tallinn Art Week´il:

Installlatsiooni kõrval kahel pool on kahe liigendusega seinad. Seinal eksponeerime:

  • Fotosid töö, rõõmu ja puhkehetkedest kunstikoolides (fotod A5, A6), kunstikoolidel  fotod kaasas.  

  • Tutvustus Eesti Kunstikoolide Liidust ja

  • Ühiselt kokkupandud installatsiooni ideest "Loodus = lootus".

Lisaks:

organiseerime õpilastele kunstiprogrammi ja osaliselt kompenseerime kohapeal õpilaste/õpetajate toitlustamist.

Teatamise aeg:

palume koolidel anda teada oma osalemisest TAW-il hiljemalt 20. maiks.

Täpsem info kogu ürituse kohta saadame registreeritud koolidele 25. mail. Info: tel. 56564046 Margit Mikk

Loe lisaks

Uudiskiri 2020

Kiviõli Kunstide Koolis toimub animatsioonilaager “Pärimus animatsioonis”

Seoses eriolukorraga riigis jääb animalaager 2020.a. kevadel ära.

Esimene animatsioonilaager toimus eksperimentaalkorras 2017.aastal. Kohalikku pärimust tundev õpetaja Kaja Toikka viis õpilased eksursioonile Lüganuse valla pärimuse radadele ning osalejad said teada rohkem selle kandi pärimuslugudest. Kunstiõpetajate abiga valmisid Lüganuse pärimusjuttudele tuginevad stsenaariumid. Pärimuslaager oli menukas ja huvitav. Õpilased said teada, kuidas valmivad animatsioonid ning olid ise tegijad!

Valminud animatsioone on võimalik vaadata Kiviõli Kunstide Kooli Youtube´i kanalilt. 

Täname väga animatsioonilaagri toetajaid Eesti Kunstikoolide Liitu, Eesti Kultuurkapitali ja Kiviõli Kunstide Kooli.

Kaarin Aamer

Animatsioonilaagri “Pärimus animatsioonis” korraldaja


Eesti Kunstikoolide Liit korraldab kevadel Muhu saarel noorte disaini hackathoni.

Eesti Kunstikoolide Liit on korraldamas viiendat aastat üle-eestilist noortele suunatud disainiõppe konkurssi NODI - NOORED DISAINIVAD. Konkursi eesmärgiks on loova disainerliku mõtlemise ning meeskonnatöö arendamine ja propageerimine noorte seas.

Sel aastal on planeeritud NODI läbi viia 1.-3. mail Muhu saarel, et kaardistada, analüüsida ja

lahendada sealse lambakasvatuse/lambavillaga seotud probleeme ning loodushoiu ja keskkonnaga seotud valupunkte. Ülesande püstitamisel arvestame kohapealse kultuuri ja omapäraga.

Üritus on suunatud noortele alates 12. eluaastast. Ootame osalema umbes 70 kunsti- ja loodushuvilist noort. Projekti on kaasatud hulk disainereid, ökolooge, kogukonna eestvedajaid ja keskkonnaspetsaliste.

Konkurss toimub hackathoni (ajurünnakud ja mõttetalgud) töövormis. Protsessi käigus tegelevad 5-6 liikmelised meeskonnad probleemide kaardistamise ja lahenduste leidmisega. Kolme protsessipäeva jooksul juhendab igat gruppi mentor-disainer ning ideid ja tagasisidet annavad kogukonna inimesed ja keskkonnaspetsalistid. Hackathon-laagri päädib esitlustega, selgitatakse välja parimad ideed ja lahendused ning toimub autasutamine.

2019. aasta mais toimus esimest korda Eesti Kunstikoolide Liidu korraldatav konkurss hackathonina ning see valik on end õigustanud. Siiani olid disainikonkursid toimunud traditsioonilises vormis, kus osalejad lahendasid disainvaldkonna probleeme kodukoolides oma õpetaja käe all. See aga ammendus kolme aastaga. Eelmisel aastal võttis korraldav meeskond vastu otsuse muuta konkursi vormi, parandamaks sisu ja anda disainiõppele uut kvaliteeti. Meie eesmärgiks oli teistsuguse meeskonnatöö kogemuse pakkumine noortele koos professionaalse mentoriga. Mõistsime, et taoline lähenemine: probleemi kaardistamine, analüüsimine, peegeldamine, parimate lahenduste leidmine ja oma ideede korrektne esitlemine annab noorele parema ettekujutuse disainerlikust mõtlemisest ja disaineri tööst laiemalt.

Eelmise aasta kogemus Aegviidus, kus koos kodutütarde ja noorkotkastega lahendasime metsalaagri probleeme, oli vägev ja positiivne. Koos mõtlemine ja tegutsemine ühise eesmärgi nimel tagas kõigile meeskondadele edu. Mentoritel/juhendajatel oli põnev jälgida, et laagri lõpu esitluste ajaks olid noored väga aktiivsed kuulajad ja küsimuste esitajad, kedagi ei jätnud ükskõikseks teiste meeskondade ideed.

Noorte tagasiside hackathoni laagri vormile oli väga positiivne: äge, põnev, kõige lahedam laager üldse, toredad õhtud, ansambel Lepatriinu!, mängud, filmid. Kindlasti laienes kolme päevaga noorte sõpradering ja avardus maailmapilt.

Täname väga Merike Rehepappi, kes on olnud disainikonkursside teejuht, õpetaja, mentor, eeskuju, hing ja vedaja!

Projekti NODI - NOORED DISAINIVAD headeks partneriteks on Eesti Kunstiakadeemia,

Eesti Disainerite Liit, Eesti Haridus-ja Teadusministeerium.

Margit Mikk, NODI - Noored Disainivad projektijuht


Noored keedavad kokku korraliku Kunstikompoti!
15-17. mail toimub kolmepäevane kunstiprojekt noortele vanuses 16-26 a, kus ühe päeva vältel (16.mai) toimuvad töötoad erinevate kunstnike juhendamisel. Päeva lõpuks valmivad eriilmelised kunstiteosed, mida on publikul võimalik kogeda vaid Muuseumiööl, 16. mail, mõndade loetud tundide jooksul Viljandi Lennukitehases ning selle ümbruses.

Sel aastal saavad noored valida 5 töötoa vahel, mida juhendavad oma ala vingeimad tegijad. Lisaks töötubades osalemisele saavad noored osa kunstiarmastavast seltskonnast, koos loomise ja mõtlemise rõõmust, tutvutakse oma ala asjatundjatega ning projekti lõppedes minnakse koju indu täis ja inspiratsioonist pungil hingedega.

Lisaks sellele, et Muuseumiöö külastajad pääsevad 16. mail salapärastesse Lennukitehase keldrikäikudesse, kuhu noored päeva jooksul kunsti on teinud, on ka Lennukitehase ümbruses publikule mitmeid tegevusi. Vaatajad saavad ka ise meisterdada ja loomingusse sukelduda, näksimist võib leida kohvikualalt ning õhtut saadab mõnus muusika kontserdinurgast.

Tänavu on Muuseumiöö teemaks "Öös on aega". Sellest lähtuvalt on Kunstikompoti fokusseeritum teema: “Aeg on KUNSTlik”. Kuna aeg on sisuliselt väljamõeldis, vahend tänapäeva ühiskonna toimimiseks, võiks öelda, et aeg on kellegi looming.
Kunstikompoti meeskond ja osalejad kutsuvadki kõiki sel aastal 16. mail külastama meie aega ja osa saame meie loomingust!

Samuti ootame sel aastal Kunstikompotile lühifilme ja animatsioone! Lühifilme näidatakse Muuseumiööl publikule ning inspiratsiooni võib võtta nii Muuseumiöö kui ka Kunstikompoti teemast. Kui sel aastal ise kohale tulla ei saa, saada meile tükike enda loomingust ja mõtetest ning me jagame seda laiema publikuga! Loomulikult võid saata filmi ja ka ise kohale tulla!

Kunstikompott sai alguse 2018. aastal kui Viljandi Kunstikooli kaasaaegse kunsti õpilased tegid ettepaneku korraldada kunstisündmus noortele. Noored said valida 4 töötoa vahel (tuleskulptuur, heli- ja valgusinstallatsioon, performance-liikumine, graffiti).

Kunstikompott on kunstisündmus, mille korraldusprotsessi viivad noored läbi ise otsast lõpuni.

Jälgi meie tegevusi Facebookis
ja instagrammis: @Kunstikompott

Inessa Saarits ja kogu Kunstikompoti meeskond

Loe lisaks

Ilon Wiklandi preemia

Ilon Wiklandi preemia sai Võru Kunstikooli õpilane Jane Mustrik

Ilon Wiklandi 90. sünnipäeval selgus Iloni Imedemaal Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia konkursi võitja, kelleks on 14-aastane Võru kunstikooli õpilane Jane Mustrik.

Juba kuuendat korda osalesid 14-18-aastaseid noored Ilon Wiklandi nimelisel noore kunstniku preemia konkursil. Konkurss on ellu kutsutud eesmärgiga julgustada noori nende loomerännaku alguses. Osalejatel tuli esitada üks töö vabalt valitud teemal ning vähemalt kaks illustratsiooni. Seekord oli ülesandeks teha illustratsioonid M. J. Eiseni muinasjutule „Kuningapoeg ja kuningatütar”.

Konkursi igaaastane preemiafond on 1000 eurot, lisaks Ilon Wiklandi litograafia, mille jagamise otsustas žürii koosseisus Urmas Viik, Krista Kumberg, Tea Tammelaan, Viive Noor ja Karin Mägi.

Tänavu osales konkursil 31 noort üle Eesti – Tallinnast, Jürilt, Viljandist, Jõhvist, Võrust, Jõgevalt, Vändrast, Märjamaalt, Haapsalust, Viimsist, Raplast, Pärnust, Kuressaarest, Järvakandist ja Koselt. Žürii liikmed tõdesid, et võrreldes eelmise aastaga oli otsust raskem teha, sest tööde tase oli ühtlasem.

Preemiad

I preemia Ilon Wiklandi litograafia ja 300 eurot võitis 14-aastane Jane Mustrik Võru kunstikoolist. Juhendaja Tiina Suumann. Žürii hinnangul eristusid Jane Mustriku tööd leidliku kujundivaliku ning heatasemelise teostusega. Vabateema puhul mainis žürii eraldi sotsiaalselt tundliku teemakäsitluse juures ka kõrget graafilist kultuuri.


II preemia 300 eurot pälvis 15-aastane Jõhv kunstikooli õpilane Jannika Korolkova. Juhendaja Irina Baleva-Stüf. Žürii sõnul on Jannika Korolkova tööd jõulised, dünaamilised ning humoorikad. Tema illustratsioonid eristusid nii eripärase kollaažitehnika kui ka teksti teravmeelse kasutamise poolest kompositsiooni ühe osana.

III preemia läks jagamisele. Selle said 15-aastane Viljandi kunstikooli õpilane Annabel Kukk (juhendaja Renita Romann) ja 14-aastane Kehtna kunstide kooli Järvakandi filiaali õpilane Elisabet Vaikre (juhendaja Keiu Kuresaar). Mõlemaid premeeriti 200 euroga. Žürii sõnul loovad Annabel Kuke illustratsioonid kohati filigraanse detailikäsitluse ning müstilise koloriidiga salapärase muinasjutumaailma. Elisabet Vaikre paistab aga žürii hinnangul silma oskusliku ruumi kujutamisega ning tema tööde graafiline keel on tundlik ja nüansirikas.

Artikkel ajalehest "Lääne Elu"
Foto:Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia laureaat Jane Mustrik oma tööde juures. Hele Otti

Loe lisaks

Aasta noorsootööühing 2019!

29.jaanuaril tunnustas minister Mailis Reps noorsootöö aastagalal "Noorte heaks tänu" valdkonna tublimaid panustajaid. Eesti Kunstikoolide Liidul on au kanda tiitlit "Aasta noorsootööühing 2019"!
Meid tunnustati selle eest, et oleme noordevaldkonda panustanud, arendanud kunstihuvihariduse valdkonda ja seisnud kunstikoolide huvikaitse eest!
Täname kõiki liidu liikmeid usalduse eest ja HTM-i, kes on meid usaldanud ja võtnud strateegiliseks partneriks.
Kõikide kategooriate nominente ja tunnustusi saab vaadata Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.
Loe lisaks

Huvihariduskonverents 2020

VI Huviharidusekonverents
Huviharidusekonverents "Mis tuuled puhuvad" toimub 16.-17.03.2020 Kuressaares.

Huvihariduskonverentsile oodatakse osalema huvikoolide pidajaid, sh kohalike omavalitsuste esindajaid, huvikoolide juhte, huviharidusjuhte ja -ametnikke, koolide huvijuhte, noorsootöötajaid, ringijuhendajaid ja kõiki teisi huvilisi.

Konverentsi osalustasu on 75 eurot. Hind sisaldab kahe päeva programmi, toitlustust, sh kohvipausid, lõunasöögid ja õhtusöök. Samast asutusest osalejaile: 1. osaleja 75 eurot ja iga järgnev 65 eurot. Ühe päeva tasu 65 eurot. Saaremaa vallavalitsuse hallatavatest asutustest osalejatele konverentsi tasu 65 eurot. Lisandub majutus, mille kohta saab infot huvihariduse kodulehe kaudu.

Registreerimine huvihariduskonverentsile on avatud 13. jaanuarist 9. märtsini 2020.

Täpsem info ja registreerumine SIIN
Loe lisaks

Õppekava teemaline seminar

Eesti Kunstikoolide Liit kutsus kõiki huvikoolide juhte ja õpetajaid õppekavade teemalisele seminarile, mis toimus 7.nov. Tallinnas Sally stuudios.
Ettekanded ja mõttetalgud kunstikoolide näidisõppekava loomiseks.
Seminari päevakava leitav SIIT
Loe lisaks

Kunstikoolide Liidu aastakoosolek

Eesti Kunstikoolide Liidu üldkoosolek toimus 7.novembril Tallinnas.
Üldkoosolek toimus 7.novembril Tallinnas Sally stuudios.
Päevakorras oli ülevaade EKL juhatuse liikmete osalemisest erinevates töörühmades ja ümarlaudades, EKL põhikirja muudatus, kokkuvõte küsimustikust "Sisendi küsimine noortevaldkonna arengukava fookusteemadele", uue juhatuse liikme valimine ja järgmiste planeeritud ürituste tutvustamine.
Täpsem info ja päevakava SIIN
Loe lisaks

Näitus AKTSENT

Avatud on kunstiõpetajate rändnäitus "Aktsent"

Kunstiõpetajad üle Eesti kogunesid taas selle aasta suvel Topu külla, Läänemaale, et harjutada kätt, ammutada uusi teadmisi ja vahetada kogemusi.

Selle aasta laagri teemaks oli „figuur- portree- inimene“. Osaleda soovijaid oli palju ja laager toimus lausa kolmes vahetuses.

Teemasse aitasid sisse elada ja õpetajaid õpetada vabakutseline illustraator Valdek Alber, vabakutseline maalikunstnik Lauri Sillak (Laurentsius), EKA õppejõud ja kunstiõpetaja Toomas Tõnissoo ning kunstiõpetajad Tamar Melikishvili ja Tamar Khelashvili Gruusiast.
Inspiratsiooni saadi nii Peeter Ulase näituselt, kui kohapeal olnud portree, figuuri ja aktimodellidest. Külastati Peeter Ulase näitust Ants Laikmaa Majamuuseumis, graafik Naima Neidre ateljeed ja Haapsalu Kunstikooli galeriide suvenäitusi.

„Aktsent“ toob vaatajani 35 kunstniku/kunstiõpetaja ekspressiivsed ja meeleolukad maalid, joonistused ja visandid portreedest ja figuuridest. Tegemist on rändnäitusega, mida eksponeeritakse lisaks Haapsalule veel Keilas, Märjamaal, Pärnus, Põltsamaal ja Harjumaal Kosel.

Näituse pidulik avamine Haapsalu Kunstikooli hoovigaleriis toimus 27. septembril 2019.

Kunstiõpetajate laagri toimumist ja näituse korraldamist toetab Eesti Haridus- ja Teadusministeerium.
 

Loe lisaks

Kunstikompott

17.-19.mail toimus Viljandis 16.-26.-aastastele noortele ja nende õpetajatele suunatud loominguline sündmus Kunstikompott.
Viljandi Kunstikooli noorte korraldatud loominguline kunstiprojekt Kunstikompott tõi sel aastal kokku 28 noort üle-Eesti. 17.- 19. mail tutvuti üheskoos erinevate kaasaegse kunstivõimalustega, mõtestastati enda jaoks kunsti ja loodi selleaastase muuseumiöö “Öös onmustreid” publikule elamus Viljandi Lennukitehases.Kunstikompott 2019 algas 17. mail, mil noored kogunesid Viljandi Kunstikooli, et üksteisegatutvuda, mõista ühiseid eesmärke ning sõnastada oma lootused ja ootused. Üheskoos tutvutika Viljandi maaliliste tänavatega ja nauditi Viljandi järveäärset õhkkonda.18. mail toimus tegutsemine töötubades. Noortel oli võimalus valida nelja töötoa vahel:valgusinstallatsioon, heliinstallatsioon,​ performanc​e ja ​paste-up​. Päev algaskarjäärikohvikuga, kus kõigi töötubade juhendajad avardasid noorte silmaringi tutvustastadesennast ja oma loomingut. Kui algas töötubades tegutsemine täitus Viljandi Lennukitehase iganurk loomeprotsessiga.Valgusinstallatsiooni töötuba juhendas ​Viljandi Kunstikooli ja Tartu kõrgema kunstikooliskulptuuri osakonna vilistlane Eva-Leena Mikson, kunstnikunimega Miks-On , kelle töötoassündis kontseptuaalne valgusinstallatsioon "Reinkarnatsi∞N".Heliinstallatsiooni töötuba juhendas Ameerikast pärit heli-, raadio- ja performance-kunstnikPatrick Tubin McGinley, kes keskendub oma loomingus kohaspetsiifiliste helide uurimisel.Töötoa tulemusena pandi vana masinatehase unustuse hõlma vajunud hääled ja sosinad taaskõlama.Performan​ce’i töötuba juhendas vabakutseline etenduskunstnik ja lavastaja Barbara Lehtna,kes töötab peamiselt tantsu ja füüsilise teatri raamides. Sündinud ​performance​ teosed panidpubliku mõtlema, jahmatasid ja mis kõige tähtsam, andsid noortele võimaluse ennastväljendada ja tunnetada 18. mail 21.00 - 23.00 toimunud individuaalse​ kestvus​performance’​iajal.Paste-up​ töötuba juhendas Spektri kunstnik ja graafiline disainer Andreas Luigas, kelletöötoas said lennukitehase seinad uue näo.
Sel aastal oli võimalus ka õpetajatel loomeprotsessist osa saada. Õpetajate programmialustanud Tallinna Emili Kooli eestvedaja Indrek Lillemägi avatud loengus “Miks nooredVargamäel ei püsi” püüti mõista, mida on vaja, et noorest kujuneks iseseisev ja eneseteadlikõppija. Lisaks said õpetajad tutvuda ​yarnbombingu ​ehk​​heegeldus​graffitiga​. Vaadatierinevaid samalaadseid loometöid ja valmistati koostöös teos “Hoiame”. Valminud teos pandiüles Viljandi linnaruumi. Töötoa juhendaja oli Viljandi Kunstikooli õpetaja ja kunstnikLemmi Paul. Õpetajate programmis osales 10 õpetajat Viljandist ja teistest Eestikunstikoolidest ning noortekeskustest.Neil noortel, kes sel aastal ise Kunstikompotile tulla ei saanud, oli võimalus saata postkaartening vaadata enda sisse ja vastata postkaardi pöördel küsimusele: “Mis värvides Sa mõtled?”. Saabus ligi 50 postkaarti noortelt ja kunstikoolidelt üle-Eesti. Saadetud postkaardidkaunistasid Muuseumiöö ajal Viljandi Lennukitehase seinu.Muuseumiöö Viljandi Lennukitehases avas noorte ühine ​performance​, mida päeva vältel oliüheskoos välja mõeldud ning mida oli vaatama kogunenud ligi 200 inimest. ​Peformance​’iosana kanti ette manifest, kus noored olid enda jaoks sõnastanud kunsti tähenduse ja tähtsuse.Linnarahval ja publikul oli ainulaadne võimalus läbida tuur Viljandi Lennukitehase keldris,kus erilise atmosfääri lõid vana masinatehase põnev ajalugu, kõledus ja töötubades valminudkaasaegse kunsti teosed. Muusikalist atmosfääri lõid noor muusik Silver Jusilo japlaadikeerutaja Janika Elgula. Publikul oli võimalik meisterdada postkaarte ja panna omaemotsioonid segatehnikas lõuenditele. Mõnusaid maitseelamusi pakkus ​pop-up ​kohvikKuum Krants. Huvilisi jätkus hiliste öötundideni.Sel aastal toetasid noorteprojekti Kunstikompott Viljandi Kunstikool, Viljandi AvatudNoortetuba, Eesti Kunstikoolide Liit, Eesti Noorsootöö Keskus, Kunstihariduse Ühing ningHaridus-ja Teadusministeerium.Esimest korda toimus Kunstikompott 2018. aastal. Loomingulise noorteprojekti algatajad onViljandi Kunstikooli noored Rebecca Villem, Inessa Saarits, Eli Paul, Anna - Liisa Sääsk,Liis Paul, Kendra Kabanen ja Greete Rätsep. Hiljem liitus tiimiga Teele Siim. Noortementoriteks ja teejuhtideks olid nii 2018 kui ka 2019 aastal Viljandi Kunstikooli õpetajaLaineli Parrest ja Viljandi Avatud Noortetoa noorsootöö koordinaator Ege Enok

Jürnas A. Remmelkoore fotod vaatamiseks siin.
Triin Valli fotod sündmusest siin.
Videomeenutust võimalik vaadata siit.

Loe lisaks

Viiralti preemia 2019

Eesti Rahvusraamatukogu pidulikul auhinnatseremoonial 6.märtsil selgusid 7.-ndat korda Wiiralti preemia 2019 laureaadid ja ühtlasi avati neljas galeriis Eesti nüüdisgraafika näitus.
Peapreemia laureaadid Gudrun Koppel ja Inga Heamägi töötavad mõlemad Kohila Koolituskeskuses. Palju õnne!
Fotod:Eero Vabamägi
Täpsemalt saab võistluse tulemustest lugeda Postimehe artiklist ja ERR uudistest.
Samuti on kuulatav asjakohane saade Vikerraadios.
Loe lisaks

Tartu Lastekunstikool-Aasta huvikool!

Noortevaldkonna tunnustuskonkursi aasta huvikoolina tunnustati Tartu Lastekunstikooli, mis on tegutsenud üle 60 aasta ning on üks vanemaid kunstialaseid huvikoole Eestis. Tartu Lastekunstikool on hea näide mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimimisest, pakkudes kunstialaseid valikkursusi, mille raames kasutatakse muu hulgas nutikat noorsootööd. Huvikool teeb koostööd nii kohalikul kui riiklikul tasandil ja on Eesti Kunstikoolide Liidu liige. Õnnitleme meie kõigi poolt!
Loe lisaks

Koolimood(i)nekunst

Kunstihariduse Ühing ja Eesti Kunstikoolide Liit korraldasid  Kaasaegse kunsti kuu raames kunstiprojekti "KooliMood(i)neKUNST"
Kaasaegse (moodsa) kunsti kuu raames kutsuti üles kõiki õpetajaid rääkima kunstitundides nüüdisaja kunstist ja tegema õpilastega sellesisulisi loovtöid, kohtuma kunstnikega, külastama näitusi, galeriisid jne
Kõik koolid said saata oma õpilastöid selleteemalisele näitusele Pärnu Uue Kunsti Muuseumisse. Töid saabus mitusada, näitusel on tööd 43-st koolist.
Õpilaste kunstitöid eksponeeriti näitusel Pärnu UKMis 12.okt.-4.nov. 2018.a.
Indrek Raudsepp on teinud näitusest ülevaatliku video, mis on nähtav siit.
19.-20.oktoober toimus Pärnus ka kaasaegse kunsti festival õpilastele. Programm nähtav siit.
Loe lisaks

Õpetajate suvelaagri näitus

Õpetajate suvelaagris Topul sel aastal valminud töödest koostatud näitus "Suve kiired" avatakse Haapsalus 28.septembril kell 18.
Näitus jääb Haapsalu Kunstikooli galeriisse vaatamiseks kuni 18.oktoobrini ja liigub siis edasi järgmistesse esitluspaikadesse.
Eesti Kunstikoolide Liidu korraldatud kunstiõpetajate suvelaager toimus sel aastal kolmandat korda.

Loe lisaks

Art Week 2018

Kunstikoolid osalesid ArtWeek2018 Tallinnas 10.juunil.
Osales 14 kunstikooli üle Eesti. Eksponeeriti näitus kaasavõetud töödest ja stencil töötoas valmisid teosed teemal "Tuleviku linn"
Fotod sündmusest vaatamiseks siin.
Loe lisaks

EKKL üldkoosolek 14.aprilli 2018 Tartus

Üldkoosolek toimus 14. aprillil Tartu Lastekunstikoolis.

Päevakava:

1. 2017.a. majandusaruande tutvustamine ja kinnitamine

2. Haridus- ja teadusministeeriumi huviala valdkondade kvaliteedi arendamise toetuse planeeritud tegevuste lõpliku kava tutvustus, arutelu.

3. Revisjonikomisjoni moodustamine

4. Liidu 2018.a. tegevuste tööplaani ülevaatamine-kinnitamine

5. Haridus- ja teadusministeeriumi noorte huvihariduse ja -tegevuse riigipoolne toetus KOVidele. Arutlus- kuidas on liikmetel selles valguses läinud, kas ja kuidas annab see konkreetselt tunda.

6. Kokkuvõte liidu liikmete hulgas läbiviidud küsimustikust ja laekunud vastustest

Loe lisaks

NODI 2018


2018 aasta teema oli "Eesti Vabariik 100- Igal kohal oma paik. Keskkonnadisain avaliku ruumi rikastamiseks". Konkursi eeldus oli, et noored analüüsivad linnas olevat paika ja teostavad ideekavandeid.
Osales üle 190 õpilase. Paremad selgusid 2.aprillil 2018.a.
Konkursi tulemused siin.
Loe lisaks

Art Week 2017

Kunstikoolid osalesid Art Weekil

17. juuni 2017. Tallinna Vabaduse Väljakul maalisid 17 kunstikooli ca 60 õpilast Talinn Art Weeki`i raames ühiselt töötoas pannood, teemal "Ring, ringis, ringi". Igal koolil oli võimalus mõelda oma ringide ümber tegevust. Oli lõbus ja toimekas päev.

Pannoo liigub edasi, et rõõmustada veel Haapsalu linna 29. juulil festivalile "Lapsepõlvemaagia", Pärnu linna " 12. august "Augustiunetusel" ja Tallinna Lauluväljakule jõuab panoo septembris. Tulge vaatama!

Koolid, kes maalisid oma nägemust: Põlva Kunstikool, Kohila Koolituskeskus, Haapsalu Kunstide Kool, Tallinna Kunstikool, Kiviõli Kunstide Kool, Põltsamaa Kunstikoo, Viljandi Kunstikool, Viimsi Kunstikool, Märjamaa Muusika -ja Kunstikool, Võru Kunstikool, Pärnu Kunstikool, Tartu Lastekunstikool, Kiili Kunstide Kool, Lihula Muusika-ja Kunstikool, Ahtme Kunstide Kool, Kehtna Kunstide Kool, Kose Kunstikool.

Eesti Kunstikoolide Liit tänab meeldiva koostöö eest Tallinn Art Week`i, Andra Orni, Vunder AS ja kõiki osavõtnud koole.

Anne Aaspõllu fotod sündmusest vaatamiseks siin.

Loe lisaks

DISAINIKONKURSI TULEMUSED

Eesti Kunstikoolide Liidu korraldatud konkurss "NODI - Noored Disainivad 2017" on lõppenud. Tänavune teema oli "SOKK", läbiviimise kohaks Tallinna Kunstikool. Konkurss toimus koostöös AS SUVA , SA Eesti Tantsuagentuuri ja EKA disainiteaduskonnaga. Seekord osales 46 kooli ja laekus 1009 tööd.

Konkursile eelnesid õpetajatele kahepäevased disainialased loengud Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis. Täname Hasartmängumaksu Nõukogu, AS SUVA , SA Eesti

Tantsuagentuuri, EKA disainiteaduskonda, Tallinna Kunstikooli, disainiloengute lektoreid ja kõiki vabatahtlikke abilisi.

AS SUVA vabrik teostab ühe osa õpilaste kavandatud sokkidest sellel aastal!

Näitus Tallinna Kunstikooli II korrusel (Kevade tn 4) jääb avatuks 3.märtsini.

TULEMUSED

Vanem vanusegrupp:

 I koht Liisamari Viik Pärnu Kunstikool, juhendaja: Liisamari Viik

Super vormistus, hea lugu, idee ja kontseptsioon

II koht Rebecca Norman Viimsi Kunstikool , juhendaja Anne Soop-Tohver

Põnev graafiline lahendus : peitepilt, tegelased, sürreaalsus

III koht Johanna Viherpuu Viimsi Kunstikool, juhendaja Anne Soop-Tohver

Tootepärane, graafiline

III koht Amanda Marie Paajanem Haapsalu Kunstikool, juhendaja Aide Leit-Lepmets

Minimalistlik otsustav lahendus, märgi jõud, sümmeetriat vältiv, sobiv pakend

Keskmine vanusegrupp:

I koht Lasse Richard Sissas Võru Kesklinna Kool, juhendaja Tiina Suumann

Ilus tekstiiligraafika, leidlik, noortepärne, liikuv. Mõeldud on kollektsioonile. Sääris, kui kollektsiooni osa. Vaimukas tähemäng- ristsõna meetod.

I koht Mirtel Soomets Võru Kesklinna Kool, juhendaja Tiina Suumann

Hästi läbimõeldud tootelugu. Kasutajakeskne. Kindel sihtgrupp. Koduakende muster on põhjamaine, kaasaegne lahendus jõuludele.

II koht Jelizaveta Rožkova Kohtla-Järve Kunstide Kool,

juhendaja Victoria Rekk

Muhedad tegelased, pind hästi komponeeritud, lõbus

II koht Ingrid Prii Loo Keskkool, juhendaja Helle Tõnisson

Tore joonistus, triibuline taust on hästi valitud. Motiiv mõjub humoorikalt. Kujundileidlik kasutus.

III koht Lore Torrop Peetri Lasteaed-Põhikool, juhendaja Inga Veskimägi

Kontrastsed mustriväljad põnevalt

III koht Leen Vallikivi Tartu Erakool, juhendaja : Regina Pai

Triibulise soki lahe variant. Peidetud sõnum krussikujundisse.

Noorem vanusegrupp:

I koht Rahe Mikk Kose Kunstikool, juhendaja: Margit Mikk

Toreda looga sokk, tootesarja konseptsioon „toiduahela sari“

II koht Leen Burmeister Märjamaa Gümnaasium, juhendaja: Eve Burmeister

Selge mäng äratuntavate viljadega. Dekoratiive viide tervikule

III koht Kristina Šalõgina Ahtme Kunstide Kool, juhendaja: Olga Ratsiborskaja

Tore lahendus ümber jala keerduva tegelasega.

SUVA LEMMIK ja juhendaja tunnustus :

Anna Rudenko, Anastasia Haritonova, Aleksei Sororkin, juhendaja: Jelena Voronova Tallinna Kopli Noortemaja

Žürii eripreemiad:

Anna Chepanova Kohtla-Järve Kunstide Kool, juhendaja Victoria Rekk

Maria Oper Tartu Erakool, juhendaja: Regina Pai

Alina Maškina Kohtla-Järve Kunstidekool, juhendaja Viktoria Krivoglazova

Kertu Kiisküla Jõhvi Kunstikool, juhendaja: Aino Tammemägi

Arseni Ivanov Tallinna Kunstikool, juhendaja: Pilvi Blankinjones

Susan Laidvee Rae Huvialakool, juhendaja: Marje Tahk

Jane Johanson Rõngu Keskkool, juhendaja: Kaire Kompus

Jetemari Jürjo Jõelähtme Muusika-ja Kunstikool/Keskkoo Keskkool, juhendaja:Helle Tõnisson

Mirjam Olesk Kiili Kunstidekool, juhendaja: Sälli Vendel

Ats Morten Leesma Märjamaa Gümnaasium, juhendaja: Eve Burmeister

Norah Laadoga Tallinna Kunstikool, juhendaja: Anu Kalm

Talis Timmi, juhendaja: Merit Süving

Eest Kunstikoolide Liidu eripreemiad:

Alis Jankelevitsh Tallinna Kunstikool, juhendaja: Pilvi Blankin-Jones

Kaur Raudkivi Vaida Põhikool, juhendaja: Eve Lumi

Stella Tukia Peetri Põhikool

Rahel Tohver Kehtna Kunstide Kool

Karoline Poska Peetri Lasteaed-Põhikool

Annika Lindjärv Kose Kunstikool, juhendaja: Margit Mikk

Arina Žarkova Kohtla-Järve Kunstide Kool, juhendaja: Olga Žarkova

Taisia Popenko Ahtme Kunstide Kool, juhendaja: Olga Ratsiborskaja

Berta-Benita Kalmet Lihula Muusika-ja Kunstikool, juhendaja: Grete Murr

Joanna Prits Jõhvi Kunstikool, juhendaja: Aino Tammemägi

Thea Zirkel Vara Põhikool, juhendaja: Ivi Raud

Karolin Kormik ja Carina Ruut Tabasalu Ühisgümnaasium, juhendaja: Pille Riimaa

Aleks Valner Märjamaa Gümnaasium, juhendaja: Eve Burmeister

Meeli Maria Viikmaa Märjamaa Muusika-ja Kunstikool, juhendaja: Anne Muinaste

Getrin Stepanov Märjamaa Muusika-ja Kunstikool, juhendaja: Anne Aaspõllu

Kadri Maarja Peep Kohila Koolituskeskus, juhendaja : Avely Jaave

Vladislava Novsseltseva

Slaavi Põhikool

Anna Lotta Karu Tallinna Muusikakeskkool, juhendaja: Taimi Randma

Berit Pänpuu Iisaku Kunstide Kool, juhendaja: Kaja Tina

Liisa-Michelle Nurm

Tallinna Huvikeskus Kullo

Susanna Saarde Viimsi Kunstikool, juhendaja: Anne Soop-Tohver

Anželika Jurgens Kohtla-Järve Kunstide Kool. juhendaja: Olga Žarkova

Genrih Tammaa Kuusalu Kunstide Kool, juhendaja: Krista Simson

Skender Anderson Pärnu Kunstikool, juhendaja: Tiiu Leis

Robin Martti Lääts Põltsamaa Kunstikool, juhendaja Katrin Tamm-Kuusik

Kertu Kaljusaar Märjamaa Gümnaasium, juhendaja: Eve Burmeister

Koolitantsu preemiad:

Lasse Richard Sissas Võru Kesklinna Kool, juhendaja Tiina Suumann

Liisamari Viik Pärnu Kunstikool, juhendaja Liisamari Viik

Sandra Soomets Audru Huvialakeskus, juhendaja: Ivi Sutt

Agnes Milla Bereczki, juhendaja: Karin Kalman

Susanna Saarde Viimsi Kunstikool, juhendaja: Anne Soop-Tohver

                          Projekti toetas  
Loe lisaks

Disainikonkursi tulemused

Eesti Kunstikoolide Liit korraldas disainikonkursi NODI
Konkursile laekus kokku 178 tööd ja osales üle 200 õpilase (osadel töödel oli mitu autorit), osales 28 kooli.
Zürii hinnangul olid parimad tööd:

Vanemas astmes:

I koht Emely Mihkelsoo (Paikuse Huvikool)

II koht Marta Mägimets (Kose Gümnaasium)  

III koht Birgit Anijärv ja Keiju-Triin Kuuba (Viljandi Kunstikool ja Viljandi Jakobsoni kool)

Eripreemiad: Seliin - Doris Tšinjakov (Kehra Gümnaasium), Liisamari Viik (Pärnu Kunstikool)

Keskmises astmes:

I kohtMaksim Dorš, (Kiviõli Kunstide Kool)

II koht Iiris Tisler (Võru Kunstikool)

III koht Liidia Vessmann (Pärnu Kunstikool)

Eripreemiad: Rahel Strauss (Haapsalu Kunstikool), Laura Plaado (Kose Kunstikool), Johanna Karp (Iisaku Kunstide Kool)

Nooremas astmes:

I koht Rahe Mikk (Kose Kunstikool)

II koht Riin Voolaid (Märjamaa Kunstide Kool)

III koht Lukas Heina (Kohila Koolituskeskuse Kunstikool)

Eripreemiaid: Polina Galkina (Ahtme Kunstide Kool), Anita Noorhani (Rae Huvikool), Marleen Miljard (Kohila Koolituskeskuse Kunstikool).

EKL-i eripreemiad

Parima vormistuse preemia - Kuusalu Kunstide Kool

Loomingulise maketi preemia – Ahtme Kunstide Kool

Etnograafia preemia - Lihula Muusika- ja Kunstikool

Väga ilusa pildikeele eest – Mimi Kruusing (Kose Gümnaasium)

Täname kõiki osalenud koole ja projekti toetajaid.

Kristjan Mändmaa fotod lõpusündmusest ja parimatest töödest siin.


Loe lisaks

ÜLLATAVAD LEIUD 2016

Märjamaa- Muusika ja Kunstikooli üheks traditsiooniks on kujunenud kunstikoolidele suunatud kunstikonkurss „Üllatav leid“
Tänavu toimus konkurss juba kaheksandat korda, alateemaga „Rahu, ainult rahu“. Abistavate vihjetena olid välja toodud veel mõtted: tasakaalupunkti loomine; näiliselt keerukas muutub lihtsaks, mõistetavaks; väljendan kunstide keeles lihtsat ja erilist.


Konkursile laekus kokku 182 kunstiteost kaheteistkümnest kunstikoolist. Žüriil, mille tegevust juhtis ka meie koolis õppinud arhitekt Karri Tiigisson, oli väga huvitav ja samas keeruline ülesanne sõeluda välja need 30 tööd, mis pääsesid Ly galeriisse näitusele ning nendest veel omakorda eraldi tunnustada kaheksat. Esile tõsteti:
Nooremas (10-13a) vanuseastmes
I koht GERTRUD OBERG (13) Põlva Kunstikoolist
II koht JELIZAVETA KUZMINA (10) Ahtme Kunstide Koolist
III koht KAIRI OJASOO (13) Tapa Muusika- ja Kunstikoolist
eriauhind ARABELLA AABRAMS (13) Põlva Kunstikoolist
Vanemas (14-17a) vanuseastmes
I koht LIISA PAJOS (14) Pärnu Kunstikoolist
II koht MARINA NAZAROVA (15) Kohtla Järve Kunstide Koolist ja MARTA LEPASSON (17) Põlva Kunstikoolist
III koht MARIKE LEPPIK (16) Kose Kunstikoolist

Laupäeval, 9. aprillil kogunes Märjamaa Rahvamaja Ly galeriisse noori kunstnikke, nende juhendajaid ja toetajaid mitmelt poolt üle Eesti kokkuvõtteid tegema ja näitust avama. Mõnusa meeleolu lõid meie kitarritüdrukud Diana ja Meribell, tervitussõnad valla poolt lausus haridus ja kultuurinõunik Tõnu Mesila. Järgnesid tänukirjad ja auhinna-raamatud tublidele osalejatele ning nende juhendajatele.
Üheskoos asuti õp. Anne Muinaste suunamisel näitusega tutvuma. Noored autorid avasid enesekindlalt oma tööde taustu, rääkisid mõtetest ja tunnetest, mis valdasid töid tehes. Kogu näitus vaimustab väga eriilmeliste, heal tasemel teostega, kus süvenedes leiab aina uusi ja põnevaid detaile ning mõtteid.
Traditsiooniliselt on kõige oodatumaks osaks sündmusest ühine töötuba. Sel korral oli kõigil osalejatel võimalus joonistada oma kompositsioon väga erilisele materjalile – kümneid tuhandeid-miljoneid aastaid maapõues kujunenud meie oma Orgita paekivile. Lihvitud kivi pinnal liikus pliiats pehmelt ja sujuvalt, kivisse kammitsetud aastatuhandete mustrid mõjusid inspireerivalt. Kogu loomingulist protsessi toetas õrnalt Vändra Muusikakooli flöödiõpetaja Luule Põder flöödi improvisatsioonidega.

Aprilli kuu jooksul olete kõik oodatud uudistama tulevaste kuulsate Eesti kunstnike suurepärast näitust Ly galeriis!

Fotod leiab siit.


Loe lisaks

Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku konkursi võitja on Anna-Liisa Sääsk

5. veebruaril, Ilon Wiklandi 86. sünnipäeval kuulutati Haapsalus Iloni Imedemaal välja Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia konkursi võitja.

Ilon Wiklandi litograafia ja preemia väärtusega 500 eurot pälvis 15-aastane Anna-Liisa Sääsk Viljandi Kunstikoolist. Tema juhendajad on Richard Penny, Reet Talimaa, Kristi Kangilaski.

Rohkem infot konkursist ajalehes Lääne Elu.

Anna-liisa võidutöö  – PÕHJA KONN
Illustratsioon raamatule "Mees, kes teadis ussisõnu".
 
Loe lisaks