EKKL üldkoosolek 14.aprilli 2018 Tartus

Üldkoosolek toimus 14. aprillil Tartu Lastekunstikoolis.

Päevakava:

1. 2017.a. majandusaruande tutvustamine ja kinnitamine

2. Haridus- ja teadusministeeriumi huviala valdkondade kvaliteedi arendamise toetuse planeeritud tegevuste lõpliku kava tutvustus, arutelu.

3. Revisjonikomisjoni moodustamine

4. Liidu 2018.a. tegevuste tööplaani ülevaatamine-kinnitamine

5. Haridus- ja teadusministeeriumi noorte huvihariduse ja -tegevuse riigipoolne toetus KOVidele. Arutlus- kuidas on liikmetel selles valguses läinud, kas ja kuidas annab see konkreetselt tunda.

6. Kokkuvõte liidu liikmete hulgas läbiviidud küsimustikust ja laekunud vastustest

Eelmine
NODI 2018
Järgmine
Art Week 2018
google11ff32d36d05d76b.html