ERIOLUKORD

Vastavalt Eesti Vabariigi valitsuse otsusele on alates 16.märtsist kõik Eesti üldharidus- ja huvikoolid viidud kaugõppele.
Lastel ja lapsevanematel on on olemas võimalus töö ajal õpetajatega telefoni või arvuti kaudu suhelda. Õpilastel tuleb jälgida koolidest tulevat infot, koolide kodulehti ja e-õppekeskkonda.
Antud otsused jäävad kehtima kuni 1.maini 2020 või kuni pole saadetud uusi korraldusi.
Eelmine
Üldkoosolek
google11ff32d36d05d76b.html