Tallinna Art Week 2020

"Loodus = lootus" Eesti Kunstikoolide Liidu õpilaste ühistööna valmiv installatsioon 13.juunil 2020 vabaduse väljakul.

Kontseptsioon: Loodus on meile kõigile ühine, sellest me sõltume ja selles me eksisteerimime. Oleme otseselt mõjutatud eelnevatelt põlvedelt päritud olukorrast kuidas me meile usaldatud loodust hoiame, hävitame või taastame. Looduse hoidmine on meie ühine pärand ja ühine vastutus.

Ootame ca 15 - 20 kunstikooli 3 - 4 liikmelisi õpilaste meeskondasid (soovitavalt vanuseses 12-19 a.). Õpilaste koguarv ca 60.

Töötuba: kohapeal valmiv installatsioon.

Eesmärk:
Noori puuudutavat looduskaitse-alast teemat tugevamalt esile tuua ja vormistada ühiselt installatsiooniks. Õpilased saavad kogemuse luua meeskonnatööna ühiskonnakriitilist kunsti.

 Töö käik:

Kunstikoolide õpilastel on kaasas koduse ülesande fotod: "Kas sellist loodust me tahtsime?". Fotode suuruseks A 5, A 6. Noortel on olnud paari kuu jooksul võimalus oma kodukohas fotosid luues küsida ja näidata endapoolseid arvamusi plastiku, tarbimise, metsade risustamise, hävitamise jne osas. Fotod tuuakse TAW-ile kaasa.

Kohapeal moodustatakse koolide õpilastest segameeskonnad, kellel tuleb kirja panna lauseid teemal "Millist loodust me tahame?" (selle ülesande saavad kohapeal noored teada, iga lause vormistatakse kohapeal A5, A6 lehele). Nii lauseid kui fotosid vajadusel lamineerime kohapeal (oleneb ilmast).

Õpilased aitavad  kokku panna torustikust koosneva karkassi ja alustavad kileribadest seinte teostamisega. Iga vahe täitmiseks  (2 x 2 m) on arvestuslikult 180 m kileribasid ja antud lõiku on teostamas 6 õpilast. Kõige lõpuks kinnitatakse fotod ja laused installatsiooni südamikku kileseintele.

Installatsiooni füüsiline välimus:

Installatsiooniks on teekond (koridor) kileribadest (OÜ Dagö plast), mis lõppeb endasse sulgununa. Teekonna lõpus on ruudukujuline kilesein, kuhu on kinnitatud kohapeal kirja pandud vastused küsimusele Millist loodust me tahame? ja kodutööna kaasavõetud fotod (Kas sellist loodust me tahtsimegi?). Kogu töö suurus on 14 x 6 meetrit. Peale installatsiooni mahavõtmist lähevad jääkkiled taaskasutusse. Kasutame välitelkide raame (OÜ Funrent) ja liiklusmärkide aluseid (OÜ Signaal). Telgi raamide kõrgus 2m ja vahelaius 2m.

 Materjali põhjendus:

Kile on hetkel üks kõige suuremat probleemi tekitav saaste maailmas.

Antud installlatsiooniga oleme jäädvustanud hetkeolukorra (fotodena) ja tuleviku sihid (lausetena). Õhku peaks jääma küsimus kuidas saavutada see olukord looduses, millist me tahaksime?  

Eesti Kunstikoolide Liidu koolide õpilaste näitus Tallinn Art Week´il:

Installlatsiooni kõrval kahel pool on kahe liigendusega seinad. Seinal eksponeerime:

  • Fotosid töö, rõõmu ja puhkehetkedest kunstikoolides (fotod A5, A6), kunstikoolidel  fotod kaasas.  

  • Tutvustus Eesti Kunstikoolide Liidust ja

  • Ühiselt kokkupandud installatsiooni ideest "Loodus = lootus".

Lisaks:

organiseerime õpilastele kunstiprogrammi ja osaliselt kompenseerime kohapeal õpilaste/õpetajate toitlustamist.

Teatamise aeg:

palume koolidel anda teada oma osalemisest TAW-il hiljemalt 20. maiks.

Täpsem info kogu ürituse kohta saadame registreeritud koolidele 25. mail. Info: tel. 56564046 Margit Mikk

Eelmine
Uudiskiri 2020
Järgmine
Üldkoosolek