Uudiskiri 2020

Kiviõli Kunstide Koolis toimub animatsioonilaager “Pärimus animatsioonis”

Seoses eriolukorraga riigis jääb animalaager 2020.a. kevadel ära.

Esimene animatsioonilaager toimus eksperimentaalkorras 2017.aastal. Kohalikku pärimust tundev õpetaja Kaja Toikka viis õpilased eksursioonile Lüganuse valla pärimuse radadele ning osalejad said teada rohkem selle kandi pärimuslugudest. Kunstiõpetajate abiga valmisid Lüganuse pärimusjuttudele tuginevad stsenaariumid. Pärimuslaager oli menukas ja huvitav. Õpilased said teada, kuidas valmivad animatsioonid ning olid ise tegijad!

Valminud animatsioone on võimalik vaadata Kiviõli Kunstide Kooli Youtube´i kanalilt. 

Täname väga animatsioonilaagri toetajaid Eesti Kunstikoolide Liitu, Eesti Kultuurkapitali ja Kiviõli Kunstide Kooli.

Kaarin Aamer

Animatsioonilaagri “Pärimus animatsioonis” korraldaja


Eesti Kunstikoolide Liit korraldab kevadel Muhu saarel noorte disaini hackathoni.

Eesti Kunstikoolide Liit on korraldamas viiendat aastat üle-eestilist noortele suunatud disainiõppe konkurssi NODI - NOORED DISAINIVAD. Konkursi eesmärgiks on loova disainerliku mõtlemise ning meeskonnatöö arendamine ja propageerimine noorte seas.

Sel aastal on planeeritud NODI läbi viia 1.-3. mail Muhu saarel, et kaardistada, analüüsida ja

lahendada sealse lambakasvatuse/lambavillaga seotud probleeme ning loodushoiu ja keskkonnaga seotud valupunkte. Ülesande püstitamisel arvestame kohapealse kultuuri ja omapäraga.

Üritus on suunatud noortele alates 12. eluaastast. Ootame osalema umbes 70 kunsti- ja loodushuvilist noort. Projekti on kaasatud hulk disainereid, ökolooge, kogukonna eestvedajaid ja keskkonnaspetsaliste.

Konkurss toimub hackathoni (ajurünnakud ja mõttetalgud) töövormis. Protsessi käigus tegelevad 5-6 liikmelised meeskonnad probleemide kaardistamise ja lahenduste leidmisega. Kolme protsessipäeva jooksul juhendab igat gruppi mentor-disainer ning ideid ja tagasisidet annavad kogukonna inimesed ja keskkonnaspetsalistid. Hackathon-laagri päädib esitlustega, selgitatakse välja parimad ideed ja lahendused ning toimub autasutamine.

2019. aasta mais toimus esimest korda Eesti Kunstikoolide Liidu korraldatav konkurss hackathonina ning see valik on end õigustanud. Siiani olid disainikonkursid toimunud traditsioonilises vormis, kus osalejad lahendasid disainvaldkonna probleeme kodukoolides oma õpetaja käe all. See aga ammendus kolme aastaga. Eelmisel aastal võttis korraldav meeskond vastu otsuse muuta konkursi vormi, parandamaks sisu ja anda disainiõppele uut kvaliteeti. Meie eesmärgiks oli teistsuguse meeskonnatöö kogemuse pakkumine noortele koos professionaalse mentoriga. Mõistsime, et taoline lähenemine: probleemi kaardistamine, analüüsimine, peegeldamine, parimate lahenduste leidmine ja oma ideede korrektne esitlemine annab noorele parema ettekujutuse disainerlikust mõtlemisest ja disaineri tööst laiemalt.

Eelmise aasta kogemus Aegviidus, kus koos kodutütarde ja noorkotkastega lahendasime metsalaagri probleeme, oli vägev ja positiivne. Koos mõtlemine ja tegutsemine ühise eesmärgi nimel tagas kõigile meeskondadele edu. Mentoritel/juhendajatel oli põnev jälgida, et laagri lõpu esitluste ajaks olid noored väga aktiivsed kuulajad ja küsimuste esitajad, kedagi ei jätnud ükskõikseks teiste meeskondade ideed.

Noorte tagasiside hackathoni laagri vormile oli väga positiivne: äge, põnev, kõige lahedam laager üldse, toredad õhtud, ansambel Lepatriinu!, mängud, filmid. Kindlasti laienes kolme päevaga noorte sõpradering ja avardus maailmapilt.

Täname väga Merike Rehepappi, kes on olnud disainikonkursside teejuht, õpetaja, mentor, eeskuju, hing ja vedaja!

Projekti NODI - NOORED DISAINIVAD headeks partneriteks on Eesti Kunstiakadeemia,

Eesti Disainerite Liit, Eesti Haridus-ja Teadusministeerium.

Margit Mikk, NODI - Noored Disainivad projektijuht


Noored keedavad kokku korraliku Kunstikompoti!
15-17. mail toimub kolmepäevane kunstiprojekt noortele vanuses 16-26 a, kus ühe päeva vältel (16.mai) toimuvad töötoad erinevate kunstnike juhendamisel. Päeva lõpuks valmivad eriilmelised kunstiteosed, mida on publikul võimalik kogeda vaid Muuseumiööl, 16. mail, mõndade loetud tundide jooksul Viljandi Lennukitehases ning selle ümbruses.

Sel aastal saavad noored valida 5 töötoa vahel, mida juhendavad oma ala vingeimad tegijad. Lisaks töötubades osalemisele saavad noored osa kunstiarmastavast seltskonnast, koos loomise ja mõtlemise rõõmust, tutvutakse oma ala asjatundjatega ning projekti lõppedes minnakse koju indu täis ja inspiratsioonist pungil hingedega.

Lisaks sellele, et Muuseumiöö külastajad pääsevad 16. mail salapärastesse Lennukitehase keldrikäikudesse, kuhu noored päeva jooksul kunsti on teinud, on ka Lennukitehase ümbruses publikule mitmeid tegevusi. Vaatajad saavad ka ise meisterdada ja loomingusse sukelduda, näksimist võib leida kohvikualalt ning õhtut saadab mõnus muusika kontserdinurgast.

Tänavu on Muuseumiöö teemaks "Öös on aega". Sellest lähtuvalt on Kunstikompoti fokusseeritum teema: “Aeg on KUNSTlik”. Kuna aeg on sisuliselt väljamõeldis, vahend tänapäeva ühiskonna toimimiseks, võiks öelda, et aeg on kellegi looming.
Kunstikompoti meeskond ja osalejad kutsuvadki kõiki sel aastal 16. mail külastama meie aega ja osa saame meie loomingust!

Samuti ootame sel aastal Kunstikompotile lühifilme ja animatsioone! Lühifilme näidatakse Muuseumiööl publikule ning inspiratsiooni võib võtta nii Muuseumiöö kui ka Kunstikompoti teemast. Kui sel aastal ise kohale tulla ei saa, saada meile tükike enda loomingust ja mõtetest ning me jagame seda laiema publikuga! Loomulikult võid saata filmi ja ka ise kohale tulla!

Kunstikompott sai alguse 2018. aastal kui Viljandi Kunstikooli kaasaaegse kunsti õpilased tegid ettepaneku korraldada kunstisündmus noortele. Noored said valida 4 töötoa vahel (tuleskulptuur, heli- ja valgusinstallatsioon, performance-liikumine, graffiti).

Kunstikompott on kunstisündmus, mille korraldusprotsessi viivad noored läbi ise otsast lõpuni.

Jälgi meie tegevusi Facebookis
ja instagrammis: @Kunstikompott

Inessa Saarits ja kogu Kunstikompoti meeskond

Eelmine
Ilon Wiklandi preemia
Järgmine
Tallinna Art Week 2020