Eesti Kunstikoolide Liit on mittetulundusühing, mis koondab ühe mütsi alla kunstialast huviharidust pakkuvad
koolid, väärtustades ja arendades kunstiharidust hariduse olulise osana. Eesti Kunstikoolide Liidu soov on suurendada kunstihariduse mõjusfääri, edendada huviharidust puudutavat seadusandlust ja kaasa rääkida riiklikul tasandil    kunstihariduse s.h. kunstialase huvihariduse poliitika kujundamisel. Esindame ja toetame kunstikoolide huve ja aitame korraldada koolitusi.

Kui sinu kool ei ole veel Kunstikoolide Liidu liige, aga sa soovid meiega ühineda,
kirjuta julgesti avalduse ja juhiste saamiseks e-posti aadressil kunstikoolideliit@gmail.com

Kunstikoolide liidu koduleht on arendamisel.