Hurraa, täna teeme natüürmorti!

Kunstikoolides on läbi aegade joonistatud ja maalitud natüürmorti. Kunstiõpetajad peavad natüürmorti kui õppeülesannet tihti iseenesestmõistetavaks ja hädavajalikuks meetodiks joonte, pindade, värvi, valguse ja varju vm kujutama õppimisel.

Aastaid ja aastakümneid natüürmorte üles seades ja nende joonistamist, maalimist juhendades võib aga ka kõige särasilmsemal kunstiõpetajal tekkida rutiin ja tüdimuski.

Kuidas sellest rutiinist välja murda, leida natüürmordile huvitav teema, mis kõnetaks kaasaegset noort, et õppeülesanne oleks põnev nii õpilastele kui õpetajale, et silm ikka säraks ja üliolulised oskused saaksid omandatud?

Käesolev kogumik sisaldab ülesandeid, mis laekusid Kunstikoolide Liidu korraldatud metoodika konkursile. Konkurss oli ellu kutsutud natüürmordi õppeülesannete jaoks värskete ideede leidmiseks ja jagamiseks: https://e-koolikott.ee/kogumik/26736-Hurraa-tana-teeme-natuurmorti#peatukk-1

Loomingulist katsetamist!