Huvihariduse katusorganisatsioonid seisavad üldhariduskoolide õpetajate kõrval

Foto: Rita Proos

 
 

Eesti Kunstikoolide Liidu juhatuse esimehe Kristel Kallau kõne 24. jaanuaril Tartus õpetajate meeleavaldusel.

Olen täna kõnelemas huvihariduse katusorganisatsioonide nimel.
Head kolleegid, kes te teete igapäevaselt tööd koolides. Haridusel on mitu nägu. Formaalhariduse kõrval on huviharidus, mis saadab inimest sünnist surmani. Ideaalis on igal inimesel võimalus end lisaks formaalõpingutele arendada vastavalt oma huvidele ja võimetele, mis moodustab kokku terviksüsteemi. On oluline, et meie valdkonnas oleksid professionaalid, kes töötavad käsikäes lähtudes  õppijate huvidest ja võimetest.

Head kolleegid üldhariduskoolides, oleme täna teiega korraldades toetuststreike huvikoolides. Meie situatsioon on teiega sarnane- peamiseks mureks on uute õpetajate  järelkasv ja ebaselge karjäärimudel, tänased töötingimused ning tasu ei suuda kaasata noort põlvkonda huviharidusmaastikule, lisaks suurenevad järjepidevalt nii lapsevanemate kui ühiskonna ootused, mille tõttu professionaalsed õpetajad lahkuvad huvikoolidest ning õpilaste ette jõuab üha enam kvalifikatsioonita õpetajaid.

Kuigi riik räägib oma strateegilistes dokumentides formaal- ja mitteformaalhariduse lõimimisest, on täna läbimõtlemata selle riiklik toetamine. Meil on toimunud läbi aastate kohtumisi erinevate haridusministritega, kes on lubanud olukorraga tegeleda. Kevadel 2023 saime huvihariduse katusorganisatsioonide kohtumisel  haridus- ja teadusminister Kristina Kallasega temalt lubaduse, et ette võetakse üle-eestiline huvihariduse rahastamise süsteem ning leitakse toimiv lahendus. Meile teadaolevalt ei ole hetkel ka selle teemaga edasi liigutud. Eriti keerulises situatsioonis on täna erahuvikoolide õpetajaskond, sest erinevad kohalikud omavalitsused ei toeta või siis toetavad väga väikeses mahus nende tegevust.

Huvihariduse katusorganisatsioonid toetavad haridustöötajate püüdlusi konkurentsivõimelise töötasu saavutamise nimel. Oleme seisukohal, et haridusmaastikul toimuv on murettekitav, mis mõjutab kogu riigi tulevikku. Õiglane töötasu ja toetavad töötingimused – need on aktuaalsed teemad nii alus-, üld-, kutse-, kõrg- ja ka huvihariduses, millele nii riik kui ka omavalitsused peavad  tähelepanu pöörama.
 
Eesti tulevikuvõti on hariduse, sh. huvihariduse kvaliteedi hoidmises, lugupeetud peaminister Kaja Kallas ja vabariigi valitsus. Pöörake end näoga haridustöötajate suunas, tunnistage, et olukord on muutunud kriitiliseks ja väga piinlikuks, ning astuge samme, et sellest situatsioonist saaksid kõik osapooled väärikalt väljuda.

Huviharidus on ühes paadis tänaste üldharidustöötajatega, toetades nende nõudmisi! Iga õpetaja väärib väärikat ja lugupidavat kohtlemist. 
 
Elagu terviklik Eesti haridus!
 
Toimetaja märkus. Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) ning haridus- ja teadusministeerium (HTM) jõudsid töötüli lahendamisel kokkuleppele. 31. jaanuarist on üldhariduskoolides üle Eesti töörahu jälle taastatud.

Loominguline konkurss HELIKANDJA NÄGU

Kutsume 7.-19. aastaseid lapsi ja noori osalema kunstilisel konkursil, mille eesmärgiks on pöörata tähelepanu suure ajalooga praktilisele kunstivormile ja helikandjate ümbriste erinevatele kujundustele. Ühtlasi tutvustada

Tuleskulptuurid Kosel

14. jaanuar oli märgiline, Kose Huvikooli kunstiosakonna eestvedamisel toimus tuleskulptuuride festival Kosel – “VALGUSE ALGUS”.Miks just sellel päeval? Vanarahvakalendri järgi oli 14. jaanuar taliharjapäev, see

Tule veebikohvihommikule

Hea õpetaja.Eesti Kunstikoolide Liit kutsub Sind ja teisi valdkonna huvilisi osalema 31. jaanuaril kell 9.00 – 10.30 veebikohvihommikul. Avame EKKL uue õppeülesannete konkursi ”Mis mõttes…” temaatika telgitaguseid ja

Luciana Mariano "Võõramaa värvid&quot

Luciana Mariano "Võõramaa värvid" Jakobi galeriil on heameel esitleda Brasiilia naivistliku kunstniku Luciana Mariano näitust"Võõramaa värvid", mis avatakse 16. jaanuaril kell 18. Näitus jääb Tartus