Kas elu ääremaal on võimalik, küsisid noored disainerid Lihulas

24.10-27.10 toimus Lihulas üle-eestiline noortele suunatud disainiõppelaager
NoDi 2023 – NOORED DISAINIVAD, mille eesmärk oli noorte loova ja
disainerliku mõtlemise toetamine.

Foto: Anett Kumm

Laagris osales üle 50 noore disainihuvilise vanuses 11-25, kes seekordsel NoDi’l
võtsid ette ääremaastumisega seotud teemad. Laagris osalejad otsisid vastuseid
järgmistele küsimustele: Kas on üldse võimalik, et ma võiksin kunagi elada
maal? Miks ma tahan tulla pärast õpinguid oma kodukohta, maale elama?

 

Mida põnevat noored maal teha saavad? Koos Eesti noortega olid sel aastal laagris ka
Tartu Kunstikoolis õppivad noored Ukrainast.
Tegevused põhinesid disainiprotsessi loogikal ja tegutseti mõttetalgute vormis.


Noori juhendasid mentor-disainerid, kes töötavad erinevates
disainivaldkondades. Lisaks kogenud juhendajatele töötasid mentoritena ka
Eesti Kunstiakadeemia disainiosakonna tudengid.


Nelja päeva jooksul läbiti disainiprotsessi erinevad etapid, kasvati ühiseks
meeskonnaks ning loodi püstitatud disainiprobleemi lahenduseks esmased
prototüübid. Mitmed lahendused keskendusid noorte võimaluste
suurendamisele ääremaistes tingimustes oma huvialadega tegelemisel,
haridusele, vaimsele tervisele ning ääremaal tühjaks jäänud hoonete
taaskasutamisele.

 

Osalejaid inspireeris ja oma kogemusi jagas Jalmar Vabarna,
ümbritsevat elukeskkonda õpetas vaatlema ja analüüsima Johanna Holvandus
Linnalaborist.

Foto: Caspar Sild

Projekti partneriteks on Eesti Kunstikoolide Liit, Haridus- ja
Teadusministeerium, MTÜ Kose Kunstikeskus, Tartu Kunstikool, Lihula
Gümnaasium, Lihula Muusika-ja Kunstikool

 

Projekti toetas toetajaks Kultuuriministeerium

Lisainfo:
peakorraldajad
Margit Mikk
56564046, 
Keret Altpere
5149604

Fotod, laagripäevadest Caspar Sild, Halloweeni teemaline lõpupidu Anett Kumm

Fotod. Karolin Eks

Saatke töid Lõputööde näitusele!

Meie kunstikoolides valmib igal aastal mitmeid suurepäraseid lõputöid. Kaks aastat tagasi kutsus Eesti Kunstikoolide Liit parimaid lõputöid üleriigilisel ühisnäitusel eksponeerima. Ka sel aastal on võimalus

Küsisime Marikalt, et mis ta arvab

Meie armas Marika Aedviir – Haapsalu Kunstikooli direktor, Eesti Kunstikoolide juhatuse liige ja hea sõber, asub peagi vastu uutele väljakutsetele. Saime veel enne näpust kinni,

Ootame sind veebikohvihommikule!

Hea õpetaja Eesti Kunstikoolide Liit kutsub Sind ja teisi valdkonna huvilisi osalema 16. mail kell 9.00 – 10.30 veebikohvihommikul.   Seekordseks teemaks on ”Lastevanemate kaasamine kooli tegevustesse”. Arutleme

Sotsiaalkunstiprojekt “Empaatia stimulatsioon”

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses avati 27. aprillil sotsiaalkunstiprojekt “Empaatia stimulatsioon”. Kunstiprojekti autorid, Tartu 2024 noorte kaasaegse kunsti aasta noored, kelle hulgas on ka mitmed Eesti