KOOLILUGUDE TUUR: AHTME KUNSTIDE KOOL

Eesti Kunstikoolide Liitu kuulub 25 huvikooli, mis kõik on omanäolised ja millel on oma lugu. Igas uudiskirja numbris keskenduma ühele liikmeskoolile ning seekord viib koolilugude tuur meid Kohtla-Järvele Ahtme Kunstide Kooli.

Ahtme Kunstide Kool on Kohtla-Järve linna munitsipaalhuvikool. Hariduse andmine toimub 35 haridusprogrammi järgi neljas osakonnas: muusikaosakond, kunstiosakond, estraadiosakond ja vabaõpe. Kunstiosakonnas õpitakse joonistama, maalima, kompositsiooni, skulptuuri, graafikat ja kunstiajalugu.

Alustasime oma tegevust 1994. aastal endise Kohtla-Järve 17. Keskkooli ruumides. Esimesteks õpilasteks olid 15 noort pianisti ja 27 väikest kunstnikku, kellega tegeles kaks õpetajat, kooli direktoriks sai Jana Unt.

Teisel õppeaastal ehk 1995.a kolis kool värskelt remonditud toonase Kohtla-Järve 7. Keskkooli hoone neljanda korruse ruumidesse, kus muusikaosakond töötas veel kaks aastat, aga kunstiosakond kuni 01.09.1999. Aastani.

Teisel õppeaastal (1995/1996) kasvas tunduvalt õpilaste arv klaveri ja kunsti erialadel. 1999/2000 õppeaastal kolis kunstiosakond nende tarbeks värskelt remonditud hoonesse aadressil Tervise 18. Hoone avamisel viibis toonane kultuuriminister Signe Kivi. Samal, 1999. aastal toimus esimest korda kooli korraldatud vabariiklik laste kunstitööde konkurss “Kunst – mäng või looming?”. Tänaseks on see konkurss kasvanud rahvusvaheliseks, osavõtjate seas on paljud naaber- ja kaugemate riikide kunstikoolid (Lätist, Venemaalt, Valgevenest, Hiinast, Saksamaalt, Bulgaariast ja Aserbaidžaanist). 2019.a. XIII Rahvusvahelise laste  kunstitööde konkursi “KUNST – MÄNG VÕI LOOMING?” teemaks oli “13”.  Konkursist võtsid osa õpilased viiest riigist: Eestist, Venemaalt, Azerbaidžaanist, Bulgaariast ja Lätist, kokku 32-st kunstikoolist ja stuudiost. Konkursile saadeti üle 500 laste joonistuse. Žüriis olid kunstnikud ja kunsti õppejõud: Aimar Kristerson, Gennadi Kurlenkov ja Boris Uvarov. Meie kooli õpilastest said auhinnalisi kohti: 8 – 13 aastaste grupis II koha Marika Narnitskaja (õpetaja Irina Anissimova) ja 14-18 aastaste grupis I koha Alisa Žigadlo (õpetaja Olga Ratsõborskaja).

Alates 2008.a. töötame oma õppekava alusel, mis on kinnitatud Haridus-ja Teadusministeeriumis.Kunstiosakonna õpilased osalevad aktiivselt kunstikonkurssidel ja saavutavad aukohti nii vabariiklikul kui ka rahvusvahelisel tasemel. Kunstiosakonna näitusesaalis uuendatakse mitu korda aastas väljapanekuid, oma töid eksponeerivad kooli õpilaste kõrval ka professionaalsed kunstnikud. Mitmed kunstiosakonna lõpetajad astuvad kõrgkooli, et jätkata oma erialaseid õpinguid disaineri, arhitekti või kunstiõpetaja erialal.

 

Kooli 25. aastapäevaks (08.11.2019) tegid kunstiosakonna õpetajad ära suure töö. Koostati ja kujundati Kohtla-Järve Kultuurikeskuses (kus toimus ka pidulik juubelikontsert) õpilaste töödest näitus möödunud õppeaastatest, kus kajastati erinevaid kunstitehnikaid ja materjale, millega õpilased oma õppeprotsessis tutvuvad. Näha sai maale, graafikat, dekoratiivtööd, keraamikat ja skulptuure. Eksponeeriti ka õpetajate poolt kujundatud kooli ajaloole pühendatud fotomontaaži. Selleks puhuks koostati ja trükiti kataloog erinevate aastate noorte kunstnike töödega.

 

Meie kunstiosakonnas töötavad pädevad ja motiveeritud õpetajad: Aleksandr Dikushenko, Olga Ratsõborskaja, Marina Melnik, Irina Anissimova, Tamara Khandeshina, Janar Tomband. Olga ja Marina töötavad kooli asutamisest.

 

Aleksander Dikushenko – töötanud Ahtme Kunstide Koolis 21 aastat, õpetaja, kunstiosakonna juhataja, kunstinäituste korraldaja, Eesti Vene Kunstnike Liidu liige, Kohtla-Järve kunstnike liidu liige, Sillamäe ühingu “Aprill” liige, näitustel osalenud alates 1976. Aastast. Tema töid on Narva kunstigaleriis, Sillamäe muuseumis, erakogudes Eestis ja välismaal. Märkimisväärsed isikunäitused – Venemaa – Veliki Novgorod, Krasnodar, Soome – Helsingi, korduvalt Läti, Preili linn (sõprussuhted sealse kunstikooliga).

 

Juri Orlov on graafik, eksliibriste meister. Ta töötas 22 aastat meie kooli õpetajana, aastaid töötas ta ka Jõhvi Kunstikoolis. Tema tõid on eksponeeritud üle kahesajal rahvusvahelisel eksliibriste näitusel Leedus, Poolas, Türgis, Belgias, Itaalias, Mehhikos, Hiinas, Jaapanis. Paljud tööd on saanud näitustelt auhindu ja on trükitud mainekatesse kataloogidesse. Ta on korraldajaks arvukatel eksliibriste näitustel, nii enda kui ka kuulsate graafikute töödega. Juri Orlov on üles kasvatanud palju loomeinimesi. Sellest õppeaastast on ta väljateenitud puhkusel.

 

AKK-i kunstiosakonna tähelepanuväärsed vilistlased:

Victor Nalivaiko – disainer, Kohtla-Järve kunstnike ühenduse liige

Svetlana Agureeva – ETV stilist

Irina Petrova – Tallinna Tehnikakolledži õpetaja

Nina Kozõreva on Ameerika ettevõtte disainer

 

2020/2021 õppeaastal õpib Ahtme Kunstide Kooli kunstiosakonnas 76 õpilast, isemajandavates rühmades ja keraamikaringis 30 õpilast ning õpetajaid on 6.

 

Klassiruumid on varustatud kõige vajalikuga, igal õpetajal on klassis arvuti veebikaameraga, on ka multimeediaprojektorid ekraanidega. Kool kasutab Stuudiumit alates 2018. aastast. Distantsõpe on korraldatud hästi – õpetajatel on hea kontakt õpilastega ja lastevanematega. Koolis rakendatakse ka kombineeritud õpet, kus eneseisolatsioonis viibivad õpilased saavad lülituda tundi on-line ja töötada grupiga kaasa.

 

Kool jätkab aktiivset tegutsemist lootuses lähiaastail ehitatava uue koolihoone valmimisele Ahtme linnaosa südames, kuhu koliks mõlemad – muusika- ja kunstiosakond ühise katuse alla.

Saatke töid Lõputööde näitusele!

Meie kunstikoolides valmib igal aastal mitmeid suurepäraseid lõputöid. Kaks aastat tagasi kutsus Eesti Kunstikoolide Liit parimaid lõputöid üleriigilisel ühisnäitusel eksponeerima. Ka sel aastal on võimalus

Küsisime Marikalt, et mis ta arvab

Meie armas Marika Aedviir – Haapsalu Kunstikooli direktor, Eesti Kunstikoolide juhatuse liige ja hea sõber, asub peagi vastu uutele väljakutsetele. Saime veel enne näpust kinni,

Ootame sind veebikohvihommikule!

Hea õpetaja Eesti Kunstikoolide Liit kutsub Sind ja teisi valdkonna huvilisi osalema 16. mail kell 9.00 – 10.30 veebikohvihommikul.   Seekordseks teemaks on ”Lastevanemate kaasamine kooli tegevustesse”. Arutleme

Sotsiaalkunstiprojekt “Empaatia stimulatsioon”

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses avati 27. aprillil sotsiaalkunstiprojekt “Empaatia stimulatsioon”. Kunstiprojekti autorid, Tartu 2024 noorte kaasaegse kunsti aasta noored, kelle hulgas on ka mitmed Eesti