KOOLILUGUDE TUUR: IISAKU KUNSTIDE KOOL

Eesti Kunstikoolide Liidu koolilugude kolmas tuur viib meid Ida-Virumaale keset imekaunist Alutaguse loodust -Iisaku Kunstide Kooli.

 

Iisaku Kunstide Kool tähistas sügisel juba oma 31. tegutsemisaastat. Meiega samas õppehoones tegutseb ka Iisaku Gümnaasium, noortekeskus ning raamatukogu, mis loovad hea pinnase omavaheliseks koostööks. 

 

Meie suurimaks rikkuseks on meie inimesed. Kaunite kunstide juurde näitavad teed Kaja Tina (kunst), Ave Jääger-Nurgamaa (tants, ukulele, kitarr, karmoška, lõõts, plokkflööt, mandoliin), Irina Sbrodova (klaver), Vladimir Sõtševski (kitarr, ukulele, löökpillid), Meeli Õunap (klaver, karmoška, ukulele), Valentina Järve (viiul, solfedžo, akordion, kitarr, mandoliin), Inna Mihhailova (klaver, akordion, solfedžo), Pille Nagel (direktor, kannel, plokkflööt, muusikalugu). Nagu näha, on meie õpetajad üsna mitmekülgsed, mis väikeses kohas töötades on vajalik. Oleme valmis elukestvaks õppeks, et õppijate ootustega kaasas käia ja neile parimat pakkuda. 

Muusikahuvialadel õpib meil 35, kunstihuvialal 21 ja tantsuhuvialal 18 õpilast. Lisaks pakume täiskasvanutele pillitunde, kangakudumise võimalust ning kehatöö, balleti ja keraamikaringi, aeg-ajalt korraldame seltskonnatantsu kursusi. Koroona ajal on täiskasvanute tegevus pausil. Laste ja noortega toimub kaugõpe. Tundide läbiviimiseks kasutame Teamsi ja peredega suhtlemiseks Stuudiumi. 

 

Õpilaskonna moodustavad Iisaku Gümnaasiumi ja Mäetaguse Põhikooli õpilased. Riigipoolse huvihariduse ja huvitegevuse toetusega on käima pandud kunstide kooli buss. Buss toob Mäetaguse lapsed tundidesse ja viib õhtul koju tagasi. 

 

Tavapärastelt on meie õppeaasta rikas mitmesuguste sündmuste ja esinemiste poolest. Meie traditsioonilised ettevõtmised on õppeaasta ava-aktus ja kevadine kontsert-aktus, jõulukontsert, muusikaõhtu, tantsijate hinde-etendus, muusikute hindelised esinemised, kunsti lõputööde esitlemine, looduspraktika laager, kevadnäitus ja looduspraktika tööde näitus. Sinna vahele jagub mitmesuguseid esinemisi küll koolides, lasteaias, muuseumis, näitusi erinevates valla asutustes, osavõtte festivalidest ning konkurssidest, näituste, kontsertide ja etenduste külastusi.

 

  

Tänavu oleme pidanud palju kodus püsima, kuid üht-teist oleme siiski saanud läbi viia. Kooliperega kohtusime sügisesel ava-aktusel ja tegime traditsioonilise ühispildi kooli trepil, Novembris külastasime KUMUs Ado Wabbe ja Vana-Egiptuse näitust. Just enne koolide kinnipanekut detsembris jõudsid tantsijad korraldada oma jõuluesinemise. Märtsikuus osales Tihon Altorv konkursil Parim noor instrumentalist 2021 ning saavutas B-kategooria II vanuserühmas regioonivooris III koha. Käimasoleva hindelise esinemise sooritamiseks saadavad õpilased salvestusi oma mängust, mida õpetajad koostöös sõnaliselt hindavad. 

 

Eks iga kool töötab ühiste jagatud väärtuste pinnalt. Kevadel tegime õpetajatega tööd, et selgitada välja meie kooli ühised väärtused, millest oma töös juhindume. 

 

Koostöö. Koolis töötab sõbralik ja toetav kollektiiv. Õpetajad osalevad kooli arendustegevuses, teevad ettepanekuid ja aitavad välja töötada koolielu korraldamiseks vajalikke dokumente. Õpetajad informeerivad lapsevanemaid oma ootustest õpilase edasijõudmise osas ja jagavad õigeaegselt informatsiooni koolis toimuva kohta. Lapsevanemad võtavad probleemide ja küsimuste korral õpetajaga ühendust, ühiselt arutades leitakse lahendus. Lapsevanem on koolis oodatud ja võetakse aeg, et temaga suhelda. Õpilane töötab tunnis mõttega kaasa ja teab, et võib küsimustega alati julgelt õpetaja poole pöörduda. Vallavalitsus toetab kooli tegevust ja väärtustab õpetaja tööd. Õpetajad on valmis panustama valla üritustesse nii esinemisega kui ka osalemisega. Kooli koostööpartneriteks on teised valla haridusasutused, noortekeskused, muuseum, rahvamajad. Tehakse koostööd teiste huvikoolide õpetajatega, osaletakse aineliitude tegevuses ja ühistel üritustel. 

 

Pühendumus. Õpetajad on pühendunud õpetamisele ja õpilased on pühendunud õppimisele. Kõik õpilased on võrdsed, kõik tunnid nendega on tähtsad. Oma õpetatava alaga tegelemine on õpetaja elustiiliks, nii tekib õpilastes arusaamine, et kunsti, tantsu ja muusikaga tegelemine on tore ja vahva. Koolis õppimine eeldab ka perelt pühendumist. Vanemad loovad lastele võimaluse kodus harjutamiseks, käivad näitustel ja kontsertidel, jälgivad Stuudiumis laste edasijõudmist, mõtlevad läbi, kuidas lapsed pärast koolipäeva koju saavad. 

 

Kompetentsus. Kooli õpetaja tunneb oma eriala ja leiab viise enesetäienduseks. Seda mitte ainult eriala oskusi silmas pidades, vaid õpitakse juurde ka õpetamise kunsti, et leida õpilasest lähtuvalt sobiv õppemeetod. Kooli õpetaja osaleb meeleldi koolitustel, loeb erialast kirjandust ja tutvub erialase materjaliga internetis. Käiakse meeleldi kontsertidel ja näitustel, et hoolitseda oma laia kultuurilise silmaringi eest. Õpetamise kõrval hoitakse endidki muusikuna, tantsijana või kunstnikuna vormis.

 

Loovus. Loovus annab võimaluse õpetada ja õppida uut moodi, paindlikult ja mängides. Käiakse ajaga kaasas, õpilasele pakutakse arenguks mitmekülgseid ja kaasaegseid võimalusi. Õpetajad tutvuvad erineva repertuaariga ja on valmis õpetama erinevaid stiile lähtuvalt õpilaste huvist. Õpetajad on võimelised ise välja mõtlema ja edasi arendama õppeülesandeid, on võimelised seadma ja looma lugusid, tantse ning kunstiteoseid. Soositud on õppijate poolne loovus. Tuginedes oma teadmistele ja oskustele leitakse ülesannetele ja olukordadele loovaid lahendusi.

Iisaku Kunstide Kooli missiooniks on luua tingimused elukestvaks õppeks kogukonna muusika-, tantsu- ja kunstihuvilistele lastele, noortele ja täiskasvanutele, arvestades nende huvisid, võimeid ja vajadusi. Meie visioon on olla koduvalla “kunstimajakaks” ja näidata teed kaunite kunstide juurde.

Õppejuhid coachingu koolitusel

Novembri lõpus osalesid kunstikoolide direktorid ja õppejuhid coachingu koolitusel Tallinnas. Koolitust viis läbi Chanet Siret Simonen, kes on õppinud rahvusvahelist ärijuhtimist EBS-is ning lõpetanud Tallinna

“Valguses on kood” preemiareis Barcelonas

Seekordne kunstiõpetajate õppeülesannete konkursi “Valguses on kood” preemiareis viis meie tublid õpetajad Barcelonat avastama.  Vaimustav oli näha Gaudi looduse rütme ja vorme järgivat loomingut nii

Kunstiõpetajate loomingu näitus „KÕIK ON HÄSTI“

Kunstiõpetajate loomingu näitus „KÕIK ON HÄSTI“  02. – 30.11.2023  vanalinnas Kullo Lasegaleriis Tallinna Huvikeskus Kullo Lasteagalerii tähistab käesoleval sügisel oma 40.sünnipäeva.On suur rõõm, et selle aja jooksul olnud

EKKL uue aasta strateegiapäev ja pidu

Armsad liidu- ja toetajaliikmed!   Eesti Kunstikoolide Liit kutsub teid osalema 3.-4. jaanuaril 2024 strateegiapäevale Altmõisa Külalistemajja, Läänemaal (https://www.altmoisa.ee/). Teeme vahekokkuvõtteid liidu tegemistest, vaatame üle

Veebikohvihommik Elen Lotmaniga

Hea õpetaja Eesti Kunstikoolide Liit kutsub Sind ja teisi valdkonna huvilisi osalema 22. novembril kell 9.00 – 10.30 veebikohvihommikul. ”Loovast mõtlemisest ja vaiketeadmiste kujunemisest” kõneleb Elen Lotman

Coachingu koolitus EKKLi liikmetele 1.12.2023

Hea EKKL liige! Soovijatele vastu tulles liigutasime coachingu koolituse asukohta, et kõigil hea ja mugav tulla oleks. Seega, coachingu koolitus koos koolitaja Chanet Siret Simoneniga toimub 1. detsembril 2023 Hestia Hotel

Eesti Kunstikoolide Liidu üldkoosolek 16.11.2023 zoomis

Ootame taas kõiki osalema Eesti Kunstikoolide Liidu korralisel üldkoosolekul, mis toimub neljapäeval, 16. novembril 2023 kell 10.00 – 12.00 veebi teel. Liitumiseks link:https://us02web.zoom.us/j/81323090157?pwd=ZjFiaHVGOWlQZEhuT0o4cTZqc0hyQT09 Meeting ID: 813 2309