KOOLILUGUDE TUUR: IISAKU KUNSTIDE KOOL

Eesti Kunstikoolide Liidu koolilugude kolmas tuur viib meid Ida-Virumaale keset imekaunist Alutaguse loodust -Iisaku Kunstide Kooli.

 

Iisaku Kunstide Kool tähistas sügisel juba oma 31. tegutsemisaastat. Meiega samas õppehoones tegutseb ka Iisaku Gümnaasium, noortekeskus ning raamatukogu, mis loovad hea pinnase omavaheliseks koostööks. 

 

Meie suurimaks rikkuseks on meie inimesed. Kaunite kunstide juurde näitavad teed Kaja Tina (kunst), Ave Jääger-Nurgamaa (tants, ukulele, kitarr, karmoška, lõõts, plokkflööt, mandoliin), Irina Sbrodova (klaver), Vladimir Sõtševski (kitarr, ukulele, löökpillid), Meeli Õunap (klaver, karmoška, ukulele), Valentina Järve (viiul, solfedžo, akordion, kitarr, mandoliin), Inna Mihhailova (klaver, akordion, solfedžo), Pille Nagel (direktor, kannel, plokkflööt, muusikalugu). Nagu näha, on meie õpetajad üsna mitmekülgsed, mis väikeses kohas töötades on vajalik. Oleme valmis elukestvaks õppeks, et õppijate ootustega kaasas käia ja neile parimat pakkuda. 

Muusikahuvialadel õpib meil 35, kunstihuvialal 21 ja tantsuhuvialal 18 õpilast. Lisaks pakume täiskasvanutele pillitunde, kangakudumise võimalust ning kehatöö, balleti ja keraamikaringi, aeg-ajalt korraldame seltskonnatantsu kursusi. Koroona ajal on täiskasvanute tegevus pausil. Laste ja noortega toimub kaugõpe. Tundide läbiviimiseks kasutame Teamsi ja peredega suhtlemiseks Stuudiumi. 

 

Õpilaskonna moodustavad Iisaku Gümnaasiumi ja Mäetaguse Põhikooli õpilased. Riigipoolse huvihariduse ja huvitegevuse toetusega on käima pandud kunstide kooli buss. Buss toob Mäetaguse lapsed tundidesse ja viib õhtul koju tagasi. 

 

Tavapärastelt on meie õppeaasta rikas mitmesuguste sündmuste ja esinemiste poolest. Meie traditsioonilised ettevõtmised on õppeaasta ava-aktus ja kevadine kontsert-aktus, jõulukontsert, muusikaõhtu, tantsijate hinde-etendus, muusikute hindelised esinemised, kunsti lõputööde esitlemine, looduspraktika laager, kevadnäitus ja looduspraktika tööde näitus. Sinna vahele jagub mitmesuguseid esinemisi küll koolides, lasteaias, muuseumis, näitusi erinevates valla asutustes, osavõtte festivalidest ning konkurssidest, näituste, kontsertide ja etenduste külastusi.

 

  

Tänavu oleme pidanud palju kodus püsima, kuid üht-teist oleme siiski saanud läbi viia. Kooliperega kohtusime sügisesel ava-aktusel ja tegime traditsioonilise ühispildi kooli trepil, Novembris külastasime KUMUs Ado Wabbe ja Vana-Egiptuse näitust. Just enne koolide kinnipanekut detsembris jõudsid tantsijad korraldada oma jõuluesinemise. Märtsikuus osales Tihon Altorv konkursil Parim noor instrumentalist 2021 ning saavutas B-kategooria II vanuserühmas regioonivooris III koha. Käimasoleva hindelise esinemise sooritamiseks saadavad õpilased salvestusi oma mängust, mida õpetajad koostöös sõnaliselt hindavad. 

 

Eks iga kool töötab ühiste jagatud väärtuste pinnalt. Kevadel tegime õpetajatega tööd, et selgitada välja meie kooli ühised väärtused, millest oma töös juhindume. 

 

Koostöö. Koolis töötab sõbralik ja toetav kollektiiv. Õpetajad osalevad kooli arendustegevuses, teevad ettepanekuid ja aitavad välja töötada koolielu korraldamiseks vajalikke dokumente. Õpetajad informeerivad lapsevanemaid oma ootustest õpilase edasijõudmise osas ja jagavad õigeaegselt informatsiooni koolis toimuva kohta. Lapsevanemad võtavad probleemide ja küsimuste korral õpetajaga ühendust, ühiselt arutades leitakse lahendus. Lapsevanem on koolis oodatud ja võetakse aeg, et temaga suhelda. Õpilane töötab tunnis mõttega kaasa ja teab, et võib küsimustega alati julgelt õpetaja poole pöörduda. Vallavalitsus toetab kooli tegevust ja väärtustab õpetaja tööd. Õpetajad on valmis panustama valla üritustesse nii esinemisega kui ka osalemisega. Kooli koostööpartneriteks on teised valla haridusasutused, noortekeskused, muuseum, rahvamajad. Tehakse koostööd teiste huvikoolide õpetajatega, osaletakse aineliitude tegevuses ja ühistel üritustel. 

 

Pühendumus. Õpetajad on pühendunud õpetamisele ja õpilased on pühendunud õppimisele. Kõik õpilased on võrdsed, kõik tunnid nendega on tähtsad. Oma õpetatava alaga tegelemine on õpetaja elustiiliks, nii tekib õpilastes arusaamine, et kunsti, tantsu ja muusikaga tegelemine on tore ja vahva. Koolis õppimine eeldab ka perelt pühendumist. Vanemad loovad lastele võimaluse kodus harjutamiseks, käivad näitustel ja kontsertidel, jälgivad Stuudiumis laste edasijõudmist, mõtlevad läbi, kuidas lapsed pärast koolipäeva koju saavad. 

 

Kompetentsus. Kooli õpetaja tunneb oma eriala ja leiab viise enesetäienduseks. Seda mitte ainult eriala oskusi silmas pidades, vaid õpitakse juurde ka õpetamise kunsti, et leida õpilasest lähtuvalt sobiv õppemeetod. Kooli õpetaja osaleb meeleldi koolitustel, loeb erialast kirjandust ja tutvub erialase materjaliga internetis. Käiakse meeleldi kontsertidel ja näitustel, et hoolitseda oma laia kultuurilise silmaringi eest. Õpetamise kõrval hoitakse endidki muusikuna, tantsijana või kunstnikuna vormis.

 

Loovus. Loovus annab võimaluse õpetada ja õppida uut moodi, paindlikult ja mängides. Käiakse ajaga kaasas, õpilasele pakutakse arenguks mitmekülgseid ja kaasaegseid võimalusi. Õpetajad tutvuvad erineva repertuaariga ja on valmis õpetama erinevaid stiile lähtuvalt õpilaste huvist. Õpetajad on võimelised ise välja mõtlema ja edasi arendama õppeülesandeid, on võimelised seadma ja looma lugusid, tantse ning kunstiteoseid. Soositud on õppijate poolne loovus. Tuginedes oma teadmistele ja oskustele leitakse ülesannetele ja olukordadele loovaid lahendusi.

Iisaku Kunstide Kooli missiooniks on luua tingimused elukestvaks õppeks kogukonna muusika-, tantsu- ja kunstihuvilistele lastele, noortele ja täiskasvanutele, arvestades nende huvisid, võimeid ja vajadusi. Meie visioon on olla koduvalla “kunstimajakaks” ja näidata teed kaunite kunstide juurde.

Ootame sind veebikohvihommikule!

Hea õpetaja Eesti Kunstikoolide Liit kutsub Sind ja teisi valdkonna huvilisi osalema 16. mail kell 9.00 – 10.30 veebikohvihommikul.   Seekordseks teemaks on ”Lastevanemate kaasamine kooli tegevustesse”. Arutleme

Sotsiaalkunstiprojekt “Empaatia stimulatsioon”

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses avati 27. aprillil sotsiaalkunstiprojekt “Empaatia stimulatsioon”. Kunstiprojekti autorid, Tartu 2024 noorte kaasaegse kunsti aasta noored, kelle hulgas on ka mitmed Eesti

Kaasaegse kunsti suvelaager – võta osa!

Kaasaegse kunsti suvelaager kutsub sind osalema! Meil on koos juba mõnus seltskond õpetajatest, kes on osalenud kaasaegse kunsti kogemuskoolitusel Lihulas ja Tartus, kuid ruumi on