Nutika noorsootöö ümarlaud

04.20 toimus Nutika Noorsootöö Ümarlaud. Nii nagu praegusel ajal kohane toimus esimene kohtumine veebiruumis.

Kunstikoolide Liitu esindas Kea Pelapson Lihula Muusika- ja Kunstikoolist. 

Osalesin antud ümarlauas esimest korda ja nii kuulasin põnevusega eelmiste aastate koosolekute kokkuvõtteid.

 

Järgmiseks tutvustati põgusalt HTM´i ja Harno ühiseid eesmärke aastal 2021 ning Harno teenuste ülesehituse loogikat. Harnos tegutseb 8 osakonda ja 2 agentuuri. Nutika noorsootöö suund on osa noorteosakonna noortevaldkonna kvaliteedi büroost.

 

2021.aastaks on Haridus- ja Teadusministeerium ja Haridu- ja Noorteamet loonud ühised prioriteedid, milleks on:

 

1.Edukalt väljuda haridussüsteemiga kriisist.

 

2.Üleminek kliendi/teenusepõhisele toimemudelile seades keskmesse õppija, õpetaja. Siinkohal on oluline, et õppijaks peetakse inimest, kes omandab uusi teadmisi erinevate õppevormide läbi, olenemata tema vanusest.

 

3.Personaliseeritud õpiradade programmi loomine.

 

Sissejuhatusele järgnes ka väiksemates gruppides arutelude ring.Aruteluks oli erinevate vajaduste kaardistamine. Kuidas jõuda noorte vajaduste ja muredeni. Millised on õpetajate ja noorsootöötajate koolitusvajadused. Ja millised üldse võiks olla koolitused, mis täidaks eesmärki.

 

Siinkohal sain kaaslastele tõdeda, et meie liidus toimub üsna palju koolitusi ja tunneme end selles osas toetatult. Kuid murekohaks on koolitused, mis on suunatud üldhariduskoolide õpetajatele ja meid, kui huvihariduse õpetajaid ei kaasa.

 

Kuigi nutikus ei väljendu vaid digilahenduste puhul, oli arutelus olulisel kohal noorte ja õpetajate erinevate digipädevuste tõstmine.

 

Harno Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus alustab 2021.aastal 15 riigi rahvusvahelise strateegilise partnerlusega “Digital Youth Work“ elluviimisega. Projekti eesmärgiks on kasvatada noortevaldkonna digivõimekust. Projektil on viis töösuunda, mille teise suuna (noorsootöötajate, koolitajate ja noorsootöö organisatsioonide digivõimekuse suurendamise) tegevusi veab Eesti agentuur.

 

2021.aastaks on planeeritud veel kaks ümarlauda. Hoian Teid tegevusega kursis.

Kutse veebikohvihommikule 18. septembril

Hea õpetajaEesti Kunstikoolide Liit kutsub Sind ja teisi valdkonna huvilisi osalema 18. septembril kell 9.00 – 10.30 veebikohvihommikul. Seekord on teemaks ”Mina ja meie- kuidas luua koostöist õpilaste gruppi?”,

„KÕIK ON HÄSTI“ Kunstiõpetajate loomingu näitus

„KÕIK ON HÄSTI“ Kunstiõpetajate loomingu näitus Tallinna Huvikeskus Kullo Lastegaleriis Tallinna Huvikeskus Kullo Lasteagalerii tähistab käesoleval sügisel  oma 40.sünnipäeva.On suur rõõm, et selle aja jooksul

Kunstiõpetajad Vormsil

24.-29. juulini toimus järjekordne kunstiõpetajate suvelaager. Seekord Vormsi saare erilises introvertide paradiislikus keskkonnas. 34 kunstiõpetaja võõrustajaks oli Rumpo Mäe talu pererahvas. Seekordses laagris keskendusime Margot Kase

Inspiratsioonipäevad korraldajate silme läbi

Inspiratsioonipäevadest muinasjutulises Laitse lossis on möödunud kaks nädalat ja siiamaani kipub mõte rändama mõne põneva mõttekäigu, inspireeriva inimese või toreda seltskonnakaaslase peale. Käesoleval aastal lähtusime