Nutika noorsootöö ümarlaud

04.20 toimus Nutika Noorsootöö Ümarlaud. Nii nagu praegusel ajal kohane toimus esimene kohtumine veebiruumis.

Kunstikoolide Liitu esindas Kea Pelapson Lihula Muusika- ja Kunstikoolist. 

Osalesin antud ümarlauas esimest korda ja nii kuulasin põnevusega eelmiste aastate koosolekute kokkuvõtteid.

 

Järgmiseks tutvustati põgusalt HTM´i ja Harno ühiseid eesmärke aastal 2021 ning Harno teenuste ülesehituse loogikat. Harnos tegutseb 8 osakonda ja 2 agentuuri. Nutika noorsootöö suund on osa noorteosakonna noortevaldkonna kvaliteedi büroost.

 

2021.aastaks on Haridus- ja Teadusministeerium ja Haridu- ja Noorteamet loonud ühised prioriteedid, milleks on:

 

1.Edukalt väljuda haridussüsteemiga kriisist.

 

2.Üleminek kliendi/teenusepõhisele toimemudelile seades keskmesse õppija, õpetaja. Siinkohal on oluline, et õppijaks peetakse inimest, kes omandab uusi teadmisi erinevate õppevormide läbi, olenemata tema vanusest.

 

3.Personaliseeritud õpiradade programmi loomine.

 

Sissejuhatusele järgnes ka väiksemates gruppides arutelude ring.Aruteluks oli erinevate vajaduste kaardistamine. Kuidas jõuda noorte vajaduste ja muredeni. Millised on õpetajate ja noorsootöötajate koolitusvajadused. Ja millised üldse võiks olla koolitused, mis täidaks eesmärki.

 

Siinkohal sain kaaslastele tõdeda, et meie liidus toimub üsna palju koolitusi ja tunneme end selles osas toetatult. Kuid murekohaks on koolitused, mis on suunatud üldhariduskoolide õpetajatele ja meid, kui huvihariduse õpetajaid ei kaasa.

 

Kuigi nutikus ei väljendu vaid digilahenduste puhul, oli arutelus olulisel kohal noorte ja õpetajate erinevate digipädevuste tõstmine.

 

Harno Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus alustab 2021.aastal 15 riigi rahvusvahelise strateegilise partnerlusega “Digital Youth Work“ elluviimisega. Projekti eesmärgiks on kasvatada noortevaldkonna digivõimekust. Projektil on viis töösuunda, mille teise suuna (noorsootöötajate, koolitajate ja noorsootöö organisatsioonide digivõimekuse suurendamise) tegevusi veab Eesti agentuur.

 

2021.aastaks on planeeritud veel kaks ümarlauda. Hoian Teid tegevusega kursis.

Saatke töid Lõputööde näitusele!

Meie kunstikoolides valmib igal aastal mitmeid suurepäraseid lõputöid. Kaks aastat tagasi kutsus Eesti Kunstikoolide Liit parimaid lõputöid üleriigilisel ühisnäitusel eksponeerima. Ka sel aastal on võimalus

Küsisime Marikalt, et mis ta arvab

Meie armas Marika Aedviir – Haapsalu Kunstikooli direktor, Eesti Kunstikoolide juhatuse liige ja hea sõber, asub peagi vastu uutele väljakutsetele. Saime veel enne näpust kinni,

Ootame sind veebikohvihommikule!

Hea õpetaja Eesti Kunstikoolide Liit kutsub Sind ja teisi valdkonna huvilisi osalema 16. mail kell 9.00 – 10.30 veebikohvihommikul.   Seekordseks teemaks on ”Lastevanemate kaasamine kooli tegevustesse”. Arutleme

Sotsiaalkunstiprojekt “Empaatia stimulatsioon”

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses avati 27. aprillil sotsiaalkunstiprojekt “Empaatia stimulatsioon”. Kunstiprojekti autorid, Tartu 2024 noorte kaasaegse kunsti aasta noored, kelle hulgas on ka mitmed Eesti