Saame tuttavaks EKKL Noorteühendusega

Eesti Kunstikoolide Liidu Noorteühendus (EKKL NÜ) loodi 2. aprillil 2022. aastal. Ühenduse eesmärk on anda noortele võimalus rääkida kaasa kunstihuvihariduses ja luua kunstist huvitatud noortele ühine tugi- ja sõprusvõrgustik. Ühendusel on viieliikmeline juhatus ning hetkeseisuga kuulub ühendusse 21 noort üle-Eesti.

Noorteühenduse asutamise eelkohtumisel pandi paika millised võiksid olla loodava
ühenduse eesmärgid ja tegevused. Kohtumist vedas eest strateegialoome ja arengukava loomisega tegeleva ettevõtte DD StratLabi tegevjuht Reelika Alunurm. Koos Reelika Alunurmega mõeldi ja vastati küsimusele: “
Kuidas noored saaksid aidata kunstiõpet arendada?” Kohtumisel osales ligi 20 noort ning
kunstiõpetajate ja juhatuse liikmete näol oli esindatud ka Eesti Kunstikoolide Liit. Kohtumine
lõppes sooviga tulevikus ühendus asutada ning kohtumisel osalenud noored näitasid valmisolekut ja soovi loodava liidu töösse panustada.

Järgmisel kohtumisel, 1.- 2. aprillil 2022. aastal, tuldi kokku eesmärgiga Eesti Kunstikoolide Liidu Noorteühendus asutada. Üheskoos koostati Eesti Kunstikoolide Liidu põhikirjale toetudes noorteühenduse põhikiri ning lepiti kokku ühenduse nimetus. Kohtumiselt ei puudunud ka loominguline osa ning mõttetöö vahel käidi külas kunstnik Ave Nahkuri kodugaleriis ja kunstikohvikus. Ave Nahkuri juhendamisel sai iga noor värvidega lõuendile panna noorteühendusele isikupärase looma näo. Kohtumise lõpuks täideti eesmärk ning sündis viieliikmelise juhatusega värske ning Eesti Kunstikoolide Liidu alla kuuluv alaliit.

Eesti Kunstikoolide Liidu Noorteühenduse avakohtumine

 

Noorteühenduse liikmete esimene kohtumine toimus 28. – 29. oktoobril 2022. aastal. Viljandi Kunstikooli tuli kokku 26 noort. Lisaks juba registreerunud liikmetele osales kohtumisel ka teisi noori, kes kohtumise järel ühenduse liikmeks astusid. Ühise nädalalõpu käigus saadi omavahel tuttavaks ja räägiti noorteühenduse eesmärkidest ja plaanidest tulevikus. Kohtumise esimesel päeval andis ülevaate ühenduse katusorganisatsiooni ehk Eesti Kunstikoolide Liidu tegevusest Viljandi Kunstikooli direktor ja EKKL juhatuse liige Laineli Parrest ning esimest ühist projekti TARTU 2024 raames tutvustas Tartu Lastekunstikooli direktor Keret Altpere. Lisaks tutvustati noortele kunstisündmust Kunstikompott, mis tulevikus ühenduse ühiseks projektiks võiks saada. Kohtumisel pandi kirja, millised sündmused võiksid kuuluda noorteühenduse aastaplaani ja iga noor sai mõtiskleda, millist

rolli ta soovib ühenduses täita. Koos mõeldi ka noorteühenduse visuaalsele identiteedile osaledes logo disaini töötoas Kristjan Mändmaa juhendamisel. Töötoa tulemusena sündis hulk erinevaid logo kavandeid, mille hulgast noored tulevikus ühenduse logo välja valivad. Ühised õhtud sisustati mõnusate loominguliste tegevustega: kujundati särke, maaliti, täiendati Viljandi tänavakunsti galeriid ja küpsetati küpsiseid.

Eesti Kunstikoolide Liidu Noorteühenduse tegevustega saab kursis olla jälgides meie Instagrami @ekklnoored.

 

Eesti Kunstikoolide Liidu Noorteühendusega liitumiseks tuleb täita registreerimisvorm. Oodatud on kõik noored ning nõu varasema kokkupuutega kunstivaldkonnas puudub.

Saatke töid Lõputööde näitusele!

Meie kunstikoolides valmib igal aastal mitmeid suurepäraseid lõputöid. Kaks aastat tagasi kutsus Eesti Kunstikoolide Liit parimaid lõputöid üleriigilisel ühisnäitusel eksponeerima. Ka sel aastal on võimalus

Küsisime Marikalt, et mis ta arvab

Meie armas Marika Aedviir – Haapsalu Kunstikooli direktor, Eesti Kunstikoolide juhatuse liige ja hea sõber, asub peagi vastu uutele väljakutsetele. Saime veel enne näpust kinni,

Ootame sind veebikohvihommikule!

Hea õpetaja Eesti Kunstikoolide Liit kutsub Sind ja teisi valdkonna huvilisi osalema 16. mail kell 9.00 – 10.30 veebikohvihommikul.   Seekordseks teemaks on ”Lastevanemate kaasamine kooli tegevustesse”. Arutleme

Sotsiaalkunstiprojekt “Empaatia stimulatsioon”

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses avati 27. aprillil sotsiaalkunstiprojekt “Empaatia stimulatsioon”. Kunstiprojekti autorid, Tartu 2024 noorte kaasaegse kunsti aasta noored, kelle hulgas on ka mitmed Eesti