Koolilugude tuur: Kose Huvikool

Kose Huvikool pakub mitmekülgset huviharidust

Poolteist aastat tagasi, 1. septembril 2020  alustas õppetööd uus kool –  Kose Huvikool, kuhu ühise katuse alla koondusid neli osakonda: kunst, muusika, sport ja  robootika. 2022.a. jaanuarikuu seisuga õpib meil üle 450 õpilase erinevatest Kose valla koolidest ja ka naabervaldadest.

 

Kõik osakonnad on siiski tunduvalt pikema ajalooga ja omavad nii oma nägu kui traditsioone. Võib öelda, et neli väga tugevat valdkonda on saanud kokku, et koos edasi minna. Muidugi on arvamusi, et kas üheskoos ei kao valdkondade siiani saavutatud eripära ja tugevus?

 

Võib siiski öelda, et ei kao, Kose sportlased, robootikud, muusikud ja kunstnikud on endiselt vabariigis kenasti pildil ning oma traditsioone ja eripära hoitakse alles. Samas tegeletakse nüüdsest rohkem ühisosa otsimise ning ühise koostoimimise võimaluste rajamisel. Nii mõnigi eduelamus on ka juba olemas kunsti, muusika ja robootika ühisprojektide näol, koostöös on tehtud videotervitusi tähtpäevadeks, ühiseid näituseid ja projektipäevi.

 

Kui rääkida õppimisvõimalustest, siis kunstioskonnas on avatud koolieelne rühm, algklasside rühm, põhiõpe 5 aastat (alates 11. eluaastast), vabaõpe (tarbekunst).

 

Muusikaosakonnas saab õppida keelpillidest viiulit ja kitarri, klahvpillidest klaverit ja akordioni ning puhkpillidest fagotti, saksofoni, flööti, klarnetit, eufooniumit, trompetit, trombooni ja tuubat. Spordiosakonnas on võimalik treenida 4 alal: kergejõustik, korvpall, võrkpall ja ujumine. Robootika on koonunud huviõppeoskonna alla ning siin võib rääkida erivanuselistest ringidest, mis toimetavad viie erineva üldhariduskooli ruumides.

 

Õpe kunstioskonnas

Kunstihuvihariduse andmine algab siin kandis aastast 2000, millal Tiia Rodi ja Margit Mikk lõid erakoolina Kose Kunstikooli. Teekond on olnud pikk ja põnev. Läbi aastate on oluliseks peetud, et meie kunstiosakond oleks loominguline ja arendav haridusasutus, kus nii õpetajad kui õpilased on õnnelikud ja töökultuur on avatud, kus õppimist ja õpetamist võetakse eelkõige loomingulise, inspireeriva ja hariva teekonnana. Oleme püstitanud endale eesmärgi, et õpilased oleksid loomingulised ja erinevate kunstioskustega, empaatiavõimelised, ettevõtlikud, meeskonnatöö oskustega, positiivsed suhtlejad  ning vastutustundlikud. Tahame, et õpilane näeb juba varakult ennast oma kodukoha kogukonda panustajana ning rikastajana ja omakultuuri teadja ja hoidjana.

 

Kuidas siis neid eesmärke täita: oskusainete kõrval on aastaid meie tunniplaanis ainena interdistsiplinaarne õpe, kus on eelkõige võimalik õppida kriitilist/analüütilist mõtlemist (disainmõtlemist) ja teha erinevaid  projekttunde (digikunst, keskkonnakunst jne). Tunni- ja tööplaane kohandatakse jooksvalt vastavalt erinevatele sündmustele.  Võimalusel läbitakse intensiivmeetodil põnevaid programme (disaineritega hackathonid, kaasaegse kunsti festivalid noortele jne). Igal õppeaastal täituvad meie õpilaste näitustega kultuurikeskus, raamatukogu, muusikaosakonna koridorid, kunstiosakonna koridorid, vallamaja seinad ja aknad, lisaks Kose keskuses välinäituseid. Näituste korraldamise ülesannet antakse ka õpilastele: vanematel kursustel on oma kursuse näituse projekt, mis õpilaste endi teha otsast lõpuni: ühine idee, teostus, ülespanek, valgustus, avamine, näituse maha võtmine ja analüüs, lisaks on alati olnud huvitavaks väljakutseks kooli lõpetajatele lõputööde näituse kui terviku kujundamine. Igal suvel oleme oma lastega laagrites, et saada rohkem ühist hingamist ja vabas õhus maalida, joonistada, teha stencilit, keskkonnakunsti jne.

 

 

Hea meel on ka, et õpilased soovivad tegeleda heategevusega. Eelmisel aastal viisid õpilased läbi lastekaitsepäeval töötubasid, mille tulu läks vähekindlustatud pere lastele prillide ostuks, sellel aastal on meie õpilaste kaardid, järjehoidjad, kleepsud, prossid, T-särgid müügil Kose valda jõudnud Ukraina sõjapõgenike toetuseks.

Siinkohal tuleb mainida, et heategevuse ja vabatahtlik töö on olnud õpilastele endile väga oluline ja sellesse panustakse rõõmuga.

 

Väljakutseteks peame parema koostöö arendamist huvihariduse ja üldhariduse vahel, milles juba tõsised arutelud on Kose vallas käimas.

 

Üks hea kooli kooslus koosneb ka heast meeskonnast. siin tuleb plaksutada meie kunstiosakonna superõpetajatele ja kooli juhtkonnale: Kaili-Angela Konno, Krista Käsper, Epp Kristel Uibo, Kristiina Tõruke, Kadri Võsumäe, Margit Mikk. Kose Huvikooli juhib Kai Rei-Pikajago, kunstioskonna juht on Einike Leppik, kunstioskonna sisulise töö koordinaator Margit Mikk.

 

Kose Huvikool on hea paik, kus haridust saada ja tööd teha!

Saatke töid Lõputööde näitusele!

Meie kunstikoolides valmib igal aastal mitmeid suurepäraseid lõputöid. Kaks aastat tagasi kutsus Eesti Kunstikoolide Liit parimaid lõputöid üleriigilisel ühisnäitusel eksponeerima. Ka sel aastal on võimalus

Küsisime Marikalt, et mis ta arvab

Meie armas Marika Aedviir – Haapsalu Kunstikooli direktor, Eesti Kunstikoolide juhatuse liige ja hea sõber, asub peagi vastu uutele väljakutsetele. Saime veel enne näpust kinni,

Ootame sind veebikohvihommikule!

Hea õpetaja Eesti Kunstikoolide Liit kutsub Sind ja teisi valdkonna huvilisi osalema 16. mail kell 9.00 – 10.30 veebikohvihommikul.   Seekordseks teemaks on ”Lastevanemate kaasamine kooli tegevustesse”. Arutleme

Sotsiaalkunstiprojekt “Empaatia stimulatsioon”

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses avati 27. aprillil sotsiaalkunstiprojekt “Empaatia stimulatsioon”. Kunstiprojekti autorid, Tartu 2024 noorte kaasaegse kunsti aasta noored, kelle hulgas on ka mitmed Eesti