Koolilugude tuur: Kose Huvikool

Kose Huvikool pakub mitmekülgset huviharidust

Poolteist aastat tagasi, 1. septembril 2020  alustas õppetööd uus kool –  Kose Huvikool, kuhu ühise katuse alla koondusid neli osakonda: kunst, muusika, sport ja  robootika. 2022.a. jaanuarikuu seisuga õpib meil üle 450 õpilase erinevatest Kose valla koolidest ja ka naabervaldadest.

 

Kõik osakonnad on siiski tunduvalt pikema ajalooga ja omavad nii oma nägu kui traditsioone. Võib öelda, et neli väga tugevat valdkonda on saanud kokku, et koos edasi minna. Muidugi on arvamusi, et kas üheskoos ei kao valdkondade siiani saavutatud eripära ja tugevus?

 

Võib siiski öelda, et ei kao, Kose sportlased, robootikud, muusikud ja kunstnikud on endiselt vabariigis kenasti pildil ning oma traditsioone ja eripära hoitakse alles. Samas tegeletakse nüüdsest rohkem ühisosa otsimise ning ühise koostoimimise võimaluste rajamisel. Nii mõnigi eduelamus on ka juba olemas kunsti, muusika ja robootika ühisprojektide näol, koostöös on tehtud videotervitusi tähtpäevadeks, ühiseid näituseid ja projektipäevi.

 

Kui rääkida õppimisvõimalustest, siis kunstioskonnas on avatud koolieelne rühm, algklasside rühm, põhiõpe 5 aastat (alates 11. eluaastast), vabaõpe (tarbekunst).

 

Muusikaosakonnas saab õppida keelpillidest viiulit ja kitarri, klahvpillidest klaverit ja akordioni ning puhkpillidest fagotti, saksofoni, flööti, klarnetit, eufooniumit, trompetit, trombooni ja tuubat. Spordiosakonnas on võimalik treenida 4 alal: kergejõustik, korvpall, võrkpall ja ujumine. Robootika on koonunud huviõppeoskonna alla ning siin võib rääkida erivanuselistest ringidest, mis toimetavad viie erineva üldhariduskooli ruumides.

 

Õpe kunstioskonnas

Kunstihuvihariduse andmine algab siin kandis aastast 2000, millal Tiia Rodi ja Margit Mikk lõid erakoolina Kose Kunstikooli. Teekond on olnud pikk ja põnev. Läbi aastate on oluliseks peetud, et meie kunstiosakond oleks loominguline ja arendav haridusasutus, kus nii õpetajad kui õpilased on õnnelikud ja töökultuur on avatud, kus õppimist ja õpetamist võetakse eelkõige loomingulise, inspireeriva ja hariva teekonnana. Oleme püstitanud endale eesmärgi, et õpilased oleksid loomingulised ja erinevate kunstioskustega, empaatiavõimelised, ettevõtlikud, meeskonnatöö oskustega, positiivsed suhtlejad  ning vastutustundlikud. Tahame, et õpilane näeb juba varakult ennast oma kodukoha kogukonda panustajana ning rikastajana ja omakultuuri teadja ja hoidjana.

 

Kuidas siis neid eesmärke täita: oskusainete kõrval on aastaid meie tunniplaanis ainena interdistsiplinaarne õpe, kus on eelkõige võimalik õppida kriitilist/analüütilist mõtlemist (disainmõtlemist) ja teha erinevaid  projekttunde (digikunst, keskkonnakunst jne). Tunni- ja tööplaane kohandatakse jooksvalt vastavalt erinevatele sündmustele.  Võimalusel läbitakse intensiivmeetodil põnevaid programme (disaineritega hackathonid, kaasaegse kunsti festivalid noortele jne). Igal õppeaastal täituvad meie õpilaste näitustega kultuurikeskus, raamatukogu, muusikaosakonna koridorid, kunstiosakonna koridorid, vallamaja seinad ja aknad, lisaks Kose keskuses välinäituseid. Näituste korraldamise ülesannet antakse ka õpilastele: vanematel kursustel on oma kursuse näituse projekt, mis õpilaste endi teha otsast lõpuni: ühine idee, teostus, ülespanek, valgustus, avamine, näituse maha võtmine ja analüüs, lisaks on alati olnud huvitavaks väljakutseks kooli lõpetajatele lõputööde näituse kui terviku kujundamine. Igal suvel oleme oma lastega laagrites, et saada rohkem ühist hingamist ja vabas õhus maalida, joonistada, teha stencilit, keskkonnakunsti jne.

 

 

Hea meel on ka, et õpilased soovivad tegeleda heategevusega. Eelmisel aastal viisid õpilased läbi lastekaitsepäeval töötubasid, mille tulu läks vähekindlustatud pere lastele prillide ostuks, sellel aastal on meie õpilaste kaardid, järjehoidjad, kleepsud, prossid, T-särgid müügil Kose valda jõudnud Ukraina sõjapõgenike toetuseks.

Siinkohal tuleb mainida, et heategevuse ja vabatahtlik töö on olnud õpilastele endile väga oluline ja sellesse panustakse rõõmuga.

 

Väljakutseteks peame parema koostöö arendamist huvihariduse ja üldhariduse vahel, milles juba tõsised arutelud on Kose vallas käimas.

 

Üks hea kooli kooslus koosneb ka heast meeskonnast. siin tuleb plaksutada meie kunstiosakonna superõpetajatele ja kooli juhtkonnale: Kaili-Angela Konno, Krista Käsper, Epp Kristel Uibo, Kristiina Tõruke, Kadri Võsumäe, Margit Mikk. Kose Huvikooli juhib Kai Rei-Pikajago, kunstioskonna juht on Einike Leppik, kunstioskonna sisulise töö koordinaator Margit Mikk.

 

Kose Huvikool on hea paik, kus haridust saada ja tööd teha!

Kutse veebikohvihommikule 18. septembril

Hea õpetajaEesti Kunstikoolide Liit kutsub Sind ja teisi valdkonna huvilisi osalema 18. septembril kell 9.00 – 10.30 veebikohvihommikul. Seekord on teemaks ”Mina ja meie- kuidas luua koostöist õpilaste gruppi?”,

„KÕIK ON HÄSTI“ Kunstiõpetajate loomingu näitus

„KÕIK ON HÄSTI“ Kunstiõpetajate loomingu näitus Tallinna Huvikeskus Kullo Lastegaleriis Tallinna Huvikeskus Kullo Lasteagalerii tähistab käesoleval sügisel  oma 40.sünnipäeva.On suur rõõm, et selle aja jooksul

Kunstiõpetajad Vormsil

24.-29. juulini toimus järjekordne kunstiõpetajate suvelaager. Seekord Vormsi saare erilises introvertide paradiislikus keskkonnas. 34 kunstiõpetaja võõrustajaks oli Rumpo Mäe talu pererahvas. Seekordses laagris keskendusime Margot Kase

Inspiratsioonipäevad korraldajate silme läbi

Inspiratsioonipäevadest muinasjutulises Laitse lossis on möödunud kaks nädalat ja siiamaani kipub mõte rändama mõne põneva mõttekäigu, inspireeriva inimese või toreda seltskonnakaaslase peale. Käesoleval aastal lähtusime