KOOLILUGUDE TUUR: Lihula Muusika ja Kunstikool

Muusikakool alustas Lihulas tegevust 1986. aasta sügisel. Alates aastast 1991 on koolil ka kunstiosakond ning kooli nimi Lihula Muusika- ja Kunstikool.

 

Õpilaste arv koolis on püsinud aastate jooksul üsna stabiilne, see on umbes 100 õpilast. Koolis töötab praegu 10 inimest (8 õpetajat, direktor ja koristaja).

 

Peame enda eesmäriks avastada ja arendada loomevõimet, anda eneseteostuse ja vaba aja sisustamise võimalust koolieelikutest kuni täiskasvanuteni. Väärtustatud on iga looja kui isiksus omamoodi, iga mõte ja väljendus. Noorematele on mõeldud kergema õppekava ja väiksema nädalakoormusega eelkool. Põhiosakonnad nõuavad nii muusika- kui kunstiõpilastelt kõige rohkem süvenemist ja pühendumist. Õppeaeg muusika põhiosakonnas kestab 7 ja kunstis 5 aastat.

 

Muusikaosakonnas tuleb lapsel õppida peale eriala veel solfedžot ning alates III klassist muusikaajalugu ja tublimatel on ka võimalus valida lisaerialaks mõni teine muusikainstrument või kunst. Samuti on õpilastel olnud võimalus mängida ja laulda mitmesugustes ansamblites ja orkestrites.

 

Kunstiosakonna tunniplaani kuuluvad joonistamise, maalimise, vormiõpetuse, kunstiajaloo ja kompositsiooni tunnid. Lisaks on väiksemas mahus õpitud arhitektuuri ja moedisaini. Iga-aastase õppetöö juurde kuulub suvine maalilaager, mida on peetud erinevates Lääne-Eesti paikades.

 

Vabaklassid on võimalus neile noortele (ja ka täiskasvanutele), kes mingil põhjusel ei jõua või ei soovi omandada kõiki põhiõppes ettenähtud teadmisi-oskusi kuid on loomingulisest tegevusest meie koolis siiski huvitatud.

 

 

Aastast 2013 oleme osalenud erinevates rahvusvahelistes projektides. Hetkel on käimas uus kohalikku kultuuri tutvustav Erasmus+ projekt, millel partnerid 6st erinevast riigist. 

 

Lisaks õppetegevusele püüame oma kontsertide ja näitustega ning külaliste kutsumisega edendada kohalikku kultuurielu.

Aastaid oleme teinud koostööd Matsalu Loodusfilmide Festivaliga, aidates kaasa lastepäeva korraldamisel.

 

Meie kooli kunsti loomist saab jälgida ka Instagrammis.

Saatke töid Lõputööde näitusele!

Meie kunstikoolides valmib igal aastal mitmeid suurepäraseid lõputöid. Kaks aastat tagasi kutsus Eesti Kunstikoolide Liit parimaid lõputöid üleriigilisel ühisnäitusel eksponeerima. Ka sel aastal on võimalus

Küsisime Marikalt, et mis ta arvab

Meie armas Marika Aedviir – Haapsalu Kunstikooli direktor, Eesti Kunstikoolide juhatuse liige ja hea sõber, asub peagi vastu uutele väljakutsetele. Saime veel enne näpust kinni,

Ootame sind veebikohvihommikule!

Hea õpetaja Eesti Kunstikoolide Liit kutsub Sind ja teisi valdkonna huvilisi osalema 16. mail kell 9.00 – 10.30 veebikohvihommikul.   Seekordseks teemaks on ”Lastevanemate kaasamine kooli tegevustesse”. Arutleme

Sotsiaalkunstiprojekt “Empaatia stimulatsioon”

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses avati 27. aprillil sotsiaalkunstiprojekt “Empaatia stimulatsioon”. Kunstiprojekti autorid, Tartu 2024 noorte kaasaegse kunsti aasta noored, kelle hulgas on ka mitmed Eesti