KOOLILUGUDE TUUR: Viimsi Kunstikool

VIIMSI KUNSTIKOOL VIIMSI HARIDUSAASTAL 2021

 

2021. aasta on Viimsis haridusaasta. Meie jaoks algas haridusaasta juba eelmise aasta novembris, mil tegime algust haridusaasta logo kavandamisega. Kujundamisest võtsid õpetajate juhendamisel osa kõikide põhikursuste õpilased. Valmis kümneid kavandeid, millest kaheksa saadeti vallavalitsuse haridusosakonda, kus valiti välja sobivaim. Kõik kavandid olid võrdselt head, aga nagu sellistel puhkudel ikka, tuli teha valik ühe kasuks. Välja valitud töö autoriks osutus Mirjam Metsaots, kes õpib kunstikooli kolmandal kursusel. Mirjami kavandatud Viimsi Haridusaasta logo sümboliseerib raamatut kui tarkuse allikat erinevate huvide ja võimalustega inimestele. Viimsile omaselt ei puudu logol ka viited merele ja merelindudele – haridus annab ju tiivad. Lõpliku vormistuse ja arvutigraafilise ettevalmistuse tegi meie digigraafika õpetaja Ivar Reimann. 

 

Lühidalt Viimsi Kunstikoolist

 

Viimsis tegutseb kunstikool juba eelmisest sajandist, täpsemalt aastast 1977. Selle aja jooksul on meie kooli lõpetanud enam kui 250 õpilast – tervelt veerand tuhat. Paljud meie vilistlastest on praeguseks tuntust kogunud kunstniku, disaineri või arhitektina, paljud on edukad ja tunnustatud muudel elualadel. Praegu õpib kunstikoolis ligikaudu140 õpilast.

 

Läbi aegade on kõik Viimsi Kunstikooli õpetajad olnud professionaalse kunstiharidusega ja paljud meist on õpetajatöö kõrvalt ka tegevkunstnikud. Lisaks õpetajatööle Viimsis on meie õpetajad ametis nii Tallinna kui Tartu kunstikõrgkoolides.

 

Viimsi Kunstikoolis võivad käia igas vanuses inimesed lasteaialastest kuni pensioniealisteni. Kõige väiksemad õpilased on viieaastased ja nemad käivad koos väikeses kunstigrupis. Kui laps läheb esimesse klassi, siis astub ta kunstikooli eelkursusele. Eelkursusi on neli – esimesest kuni neljanda klassini, ning tunnid toimuvad üks kord nädalas. Viienda klassi õpilased on küllalt suured, et astuda esimesele põhikursusele. Õppetöö toimub siis juba kolmel päeval nädalas. Õpitakse joonistamist, maalimist, skulptuuri ja kompositsiooni. Lisaks sellele ka kunstiajalugu, ilma milleta on kunstis väga raske orienteeruda. Põhikursused kestavad viis aastat.

 

Esimesed neli kursust lõppevad suvise maalipraktikaga. See on tore ettevõtmine, mida ootavad nii õpilased kui õpetajad. Esimesel nädalal maalitakse kooli ümbruses Viimsi kaunimaid vaateid. Teisel nädalal on aga n-ö väljasõidupraktika. Siis kogutakse oma kunstitarbed kokku ja sõidetakse nädalaks mõnda kaugemasse kohta, mis on igal aastal mõistagi erinev. Õnneks on Eestimaa kauneid kohti täis, käidud on väikeste lünkadega juba 43 aastat ja tundub, et ilusad paigad ei lõpe. Kui tavapärase õppetöö käigus tehakse enamasti väiksemaid näitusi, siis praktikal valminud töödest saab kokku suure ülevaatenäituse.

 

Viienda kursuse, ühtlasi ka kunstikooli lõpetamiseks tehakse suuremahulisem lõputöö, millega näidatakse aastate jooksul omandatut. Sellega annab kool eelprofessionaalse kunstihariduse, mis võimaldab soovi korral julgelt kunsti kõrgkoolis edasi õppida.

Täiskasvanutele on mõeldud stuudiokursus. Seal käivad erinevate elualade inimesed, kes ei ole pelgalt kunstihuvilised, vaid soovivad ka ise kunsti teha.

 

Kunstnik soovib tähelepanu

 

Väga oluline ja tähtis osa õppimise ja õpetamise kõrval on näituste korraldamine. Näitus on ju kunstniku jaoks üks väljunditest, mille abil suhelda vaatajaga. Näitustel esinevad kunstikoolis kõik vanuseastmed alates mudilastest kuni stuudiokursuslasteni. Näituse korraldamine on kunstikooli jaoks nii rõõm kui mure. Alati on rõõm, kui saad tehtut näidata, ja mis seal salata, oleme ka uhked oma õpilaste üle! Mure seisneb aga selles, et Viimsis ei ole galeriid, kus oma töid näidata. Õnneks on Viimsis vastutulelikke asutusi, kes hea meelega lubavad meil pilte üles riputada, alates vallavalitsusest ja lõpetades raamatukoguga. Suuremate aastanäituste puhul on meile heaks koostöökaaslaseks olnud Viimsi Huvikeskus. Suur tänu neile!

Kunstikool on alati võtnud osa erinevatest konkurssidest ja avalikest kunstiprojektidest. Oleme igal aastal osalenud Tallinn Art Weekil, Noored Disainivad ehk NODI-l, Kunstikompotis, samuti üleriiklikel ülevaatenäitustel, ja võtnud osa kunstiprojektidest nii Eestis kui välismaal. Konkurssidel ja kunstiolümpiaadidel on Viimsi kunstikooli õpilased saavutanud suurepäraseid tulemusi.

Kindlasti on kunstniku jaoks üheks väljundiks ka tegevuskunst. Nagu professionaalses kunstimaailmas, nii ka Viimsi Kunstikoolis tulevad noored kunstnikud oma ideedega n-ö tänavale. Arvukatest avalikest väliüritustest võiks ära märkida liivaskulptuurid, värviliiva mustrid, asfaldimaalingud, tuuleskulptuurid ja nööri-installatsioonid, lumeskulptuurid kunstikooli ümbruses ja palju muud. Samuti korraldame igal aastal lahtiste uste päevi, kus vallarahvas saab osaleda erinevates töötubades.

 

 

Traditsioonidest

 

Kuna ükski nii väärikas vanuses kool ei saa olla ilma traditsioonideta, siis leidub neid ka meil. Lisaks maalipraktikale, millest oli juba juttu, on tore, ühtlasi ka töine traditsioon õppeekskursioonidel käimine ja osalemine koolitustel ja töötubades. Ekskursioonide raames külastame kohti, kuhu Viimsi õpilased harilikult ei satu. Oleme külastanud kunstikoole üle Eesti, samuti näituseid ja muuseume. Suletud keskkonnas head kunsti ei sünni, ikka on vaja teada, mida on varem tehtud ja mida praegu tehakse, seepärast peame selliseid väljasõite väga oluliseks ja loodame edaspidigi jätkata näituste ja kunstnike ateljeede külastamist. On ka vähem töiseid traditsioone nagu rebaste ristimine, bankett lõpetajatele ja jõulupidu. Need on üritused, mis on toimunud igal aastal kooli algusest peale kuni praeguseni… Muidugi jäi sel aastal ära nii bankett kui jõulupidu…

Miks on vaja kunstikooli?

 

Kunstikooli eesmärk ei ole teha kõigist õpilastest kunstnikke, vaid panna neid kunsti mõistma ja armastama. Kunsti kaudu on inimene õppinud tundma elu ja iseennast, väljendama ja omandama tõekspidamisi ja suhtumist maailma… Kunst on rahvusvaheline keel, mida on suutelised mõistma kõik inimesed, aga selleks, et seda suuta ja ennast selle kaudu arusaadavaks teha, tuleb kunsti tunda. Kunst on keel, mille abil saame tutvustada Eesti kultuuri maailmas. Teisalt on kunst ka elu mõtestamine loomingu kaudu. Kunst on olnud inimese põhivajaduste hulgas juba iidsetest aegadest. Kõik soovivad näha ilu enese ümber. Kunst ei ole lihtsalt käsitööoskus, vaid elu mõtestamine loomingu kaudu. Kunst avardab inimeste maailmapilti ja võib seeläbi olla abiks keerukatest küsimustest arusaamisel, seda isegi esmapilgul kunstist nii kaugel seisvates valdkondades nagu teadus ja tehnika. Samas võib kunsti ilu tõsta inimesi kõrgemale ja aidata toime tulla argielu raskustega. Kokkuvõtvalt võib öelda, et kaunid kunstid vaimsete väärtustena ja kasulikud kunstid praktiliste väärtustena on hädavajalikud igapäevaelu osad.

 

Peagi ootavad meid ees muutused. Kurbuse, et peame maha jätma oma armsaks saanud väikese maja, kaalub üles rõõm uutest suurtest ja kaasaegsetest ruumidest, kus meil on loodetavasti ka kauaoodatud galerii. Aga kunstikool ei ole lihtsalt maja. Kunstikool on meie pühendunud ja vaimustunud õpilased, kes vaatamata suurele koormusele on alati rõõmsameelsed, nende vanemad, kes on lastele alati toeks, ja ka õpetajad, kes annavad endast parima, et kunstiharidus Viimsis ikka jätkuks!

 

Jõudu ja jaksu meile kõigile!

Viimsi Kunstikool

Loominguline konkurss HELIKANDJA NÄGU

Kutsume 7.-19. aastaseid lapsi ja noori osalema kunstilisel konkursil, mille eesmärgiks on pöörata tähelepanu suure ajalooga praktilisele kunstivormile ja helikandjate ümbriste erinevatele kujundustele. Ühtlasi tutvustada

Tuleskulptuurid Kosel

14. jaanuar oli märgiline, Kose Huvikooli kunstiosakonna eestvedamisel toimus tuleskulptuuride festival Kosel – “VALGUSE ALGUS”.Miks just sellel päeval? Vanarahvakalendri järgi oli 14. jaanuar taliharjapäev, see

Tule veebikohvihommikule

Hea õpetaja.Eesti Kunstikoolide Liit kutsub Sind ja teisi valdkonna huvilisi osalema 31. jaanuaril kell 9.00 – 10.30 veebikohvihommikul. Avame EKKL uue õppeülesannete konkursi ”Mis mõttes…” temaatika telgitaguseid ja