Kunstikonkurss “Amet ja palk”

KONKURSI TÄHTAEG LÜKKUB SÜGISESSE! PLANEERIME KA TEEMAT PUUDUTAVAT ÜLEEESTILIST VIDEOTUNDI. UUENDAME INFOT ESIMESEL VÕIMALUSEL.

 

TLÜ “Soolise palgalõhe vähendamise” projekt REGE kuulutab võrdse palga päeva, 23. märtsi, puhul välja laste kunstiprojektide konkursi teemal  “Amet ja palk”, mis peaks mõtestama erinevaid töid ja näitama, kuidas noored tunnetavad erinevate tööde ja ametite väärtust ühiskonnas. 

Kunstikonkursi eesmärk on panna noored mõtlema töö, erinevate ametite  ja nende väärtustamise üle ühiskonnas ning naiste ja meeste palkade üle.  

Kunstitööd võiksid kajastada erinevaid ameteid ja töid, palga teenimist, palgaläbirääkimisi, palgatõusu, palga kättesaamist jms ja seal peaks olema ära toodud palganumber või see kuidagi problematiseeritud kui liiga väike või õiglane või liiga suur.

Infograafika, Piret Räni

Kunstitööde tehnika valikud:

 • Erinevates kunstitehnikates pilt
 • Foto või fotolavastus
 • Video või videolavastus
 • Meem
 • Karikatuur

Konkursitöö võib esitada ühe- kuni kolmeliikmelise meeskonnaga

Konkurss toimub kolmes vanusegrupis: 

 • 1. – 4. klass 
 • 5. – 9.  klass
 • 10. – 12. klass

 

Konkursi võistlustööd tuleb üles laadida Padlet keskkonda, kus saadetud töödest valmib terviklik digitaalne näitus, mis võimendab õiglase palga teemat avalikkuses. 

 

Konkursitööde üleslaadimise tähtaeg 25.05, tulemused tehakse teatavaks lastekaitsepäeval 1.06.

Näitus jääb digitaalselt üles 2021 lõpuni ja on nähtav nii TLÜ kui Eesti Kunstikoolide Liidu koduleheküljel.

 

Konkursitöid hindab žürii, mille koosseisus on kunstiõpetajad ja  “Soolise palgalõhe vähendamise” projekti esindajad. 

 

Igas vanusegrupis kuulutatakse välja I-III koht  ja eripreemiad.

 

Konkurss toimub Tallinna Ülikooli “Soolise palgalõhe vähendamise” (rege.tlu.ee) projekti koostöös Eesti Kunstikoolide Liidu ning Pärnu Kunstide Kooliga. 

 

KUNSTIKONKURSI  tingimused

 

Palun loe osalemise tingimusi hoolikalt. Oma töö konkursile saatmisega kinnitad, et oled kõigi tingimustega nõus.

 

 • Konkursitöö tuleb üles laadida Padlet keskkonda.
 • Konkursile esitab töö õpetaja ehk juhendaja.
 • Konkursitöö juures Padlet keskkonnas peab olema kirja pandud kõik järgnev:

1) kooli nimi;

2) õpilase nimi/nimetähed või alias;

3) klass;

4) juhendaja nimi ja e-post.

 • Konkursitööd tuleb üles laadida enda vanuserühma Padlet seinale – leia alt sobiv sein!

4.- 6. klassi Padlet sein: https://padlet.com/kunstikoolideliit/ametjapalk1 

 1. – 9. klassi Padlet sein: https://padlet.com/kunstikoolideliit/ametjapalk2
 2. – 12. klassi Padlet sein: https://padlet.com/kunstikoolideliit/ametjapalk3
 • Tööd peaksid olema esitatud ainult digitaalselt (failina jpg + videoformaadid formaadis). Video tuleks eelnevalt üles laadida Youtube keskkonda ja jagada Padletis video linki.
 • Osaleja annab esitatud tööga konkursi korraldajale üle õigused seda tööd avalikus ruumis tasuta kasutada, sh avaldada trükis, veebis, ülesse panna näitustel.
 • Konkursil osalev kunstnik kinnitab, et esitatud teos on tema originaaltöö ja ei kahjusta ühegi teise inimese huve ega autoriõigusi.
 • Konkursitööde üleslaadimise tähtaeg 25.05.2021
 • Võistluse tulemused tehakse avalikuks 1. juunil, lastekaitsepäeval. 

 

Küsimuste korral  Rita Proos  rita.proos@kunstidekool.parnu.ee  ja projekti TLÜ esindaja, projekti “Soolise palgalõhe vähendamine” kommunikatsioonijuht  Barbi Pilvre barbi@tlu.ee

Tööpakkumine: Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool võtab alates 1. septembrist 2022.a.  tööle KUNSTI- JA KUNSTIAJALOO ÕPETAJA (koormus 0,75 ametikohta).   Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt

Mondo tänavakunsti kleepsude konkurss

Mondol on käimas üks äge konkurss noortele, mis ühendab endas tänavakunsti ja kliimamuutused. #IShareHerPower Mondo kutsub infot oma noortega jagama või näiteks mõnes suvises kunstilaagris

Kunstiõpetajad maalilaagris

Seltskond kunstiõpetajaid on taas kokku saanud, et ühiselt end inspireerida maalilaagris. Seekordne laager toimub Peipsi ääres ja õpetajatele juhendajateks on Kadri kangilaski ja Toomas Tõnissoo. 

EKKL nüüd ka Instagram`is

Eesti Kunstikoolide Liit seadis end juba mõnda aega tagasi sisse ka Instagram´i.    Oleksime rõõmsad, kui meie kontol oleks kajastusi kõikidest meie liikmes koolidest. Et

NoDi 2022

https://www.youtube.com/watch?v=amWhnevOtsM Disainilaager tõi Tartusse Mart Reiniku Kooli 50 noort disainerit üle Eesti     Peale jaanipäeva, 27.- 30. juunil, korraldasid Eesti Kunstikoolide Liit ja Kose Kunstikeskus