Kunstikonkurss “Amet ja palk”

KONKURSI TÄHTAEG LÜKKUB SÜGISESSE! PLANEERIME KA TEEMAT PUUDUTAVAT ÜLEEESTILIST VIDEOTUNDI. UUENDAME INFOT ESIMESEL VÕIMALUSEL.

 

TLÜ “Soolise palgalõhe vähendamise” projekt REGE kuulutab võrdse palga päeva, 23. märtsi, puhul välja laste kunstiprojektide konkursi teemal  “Amet ja palk”, mis peaks mõtestama erinevaid töid ja näitama, kuidas noored tunnetavad erinevate tööde ja ametite väärtust ühiskonnas. 

Kunstikonkursi eesmärk on panna noored mõtlema töö, erinevate ametite  ja nende väärtustamise üle ühiskonnas ning naiste ja meeste palkade üle.  

Kunstitööd võiksid kajastada erinevaid ameteid ja töid, palga teenimist, palgaläbirääkimisi, palgatõusu, palga kättesaamist jms ja seal peaks olema ära toodud palganumber või see kuidagi problematiseeritud kui liiga väike või õiglane või liiga suur.

Infograafika, Piret Räni

Kunstitööde tehnika valikud:

 • Erinevates kunstitehnikates pilt
 • Foto või fotolavastus
 • Video või videolavastus
 • Meem
 • Karikatuur

Konkursitöö võib esitada ühe- kuni kolmeliikmelise meeskonnaga

Konkurss toimub kolmes vanusegrupis: 

 • 1. – 4. klass 
 • 5. – 9.  klass
 • 10. – 12. klass

 

Konkursi võistlustööd tuleb üles laadida Padlet keskkonda, kus saadetud töödest valmib terviklik digitaalne näitus, mis võimendab õiglase palga teemat avalikkuses. 

 

Konkursitööde üleslaadimise tähtaeg 25.05, tulemused tehakse teatavaks lastekaitsepäeval 1.06.

Näitus jääb digitaalselt üles 2021 lõpuni ja on nähtav nii TLÜ kui Eesti Kunstikoolide Liidu koduleheküljel.

 

Konkursitöid hindab žürii, mille koosseisus on kunstiõpetajad ja  “Soolise palgalõhe vähendamise” projekti esindajad. 

 

Igas vanusegrupis kuulutatakse välja I-III koht  ja eripreemiad.

 

Konkurss toimub Tallinna Ülikooli “Soolise palgalõhe vähendamise” (rege.tlu.ee) projekti koostöös Eesti Kunstikoolide Liidu ning Pärnu Kunstide Kooliga. 

 

KUNSTIKONKURSI  tingimused

 

Palun loe osalemise tingimusi hoolikalt. Oma töö konkursile saatmisega kinnitad, et oled kõigi tingimustega nõus.

 

 • Konkursitöö tuleb üles laadida Padlet keskkonda.
 • Konkursile esitab töö õpetaja ehk juhendaja.
 • Konkursitöö juures Padlet keskkonnas peab olema kirja pandud kõik järgnev:

1) kooli nimi;

2) õpilase nimi/nimetähed või alias;

3) klass;

4) juhendaja nimi ja e-post.

 • Konkursitööd tuleb üles laadida enda vanuserühma Padlet seinale – leia alt sobiv sein!

4.- 6. klassi Padlet sein: https://padlet.com/kunstikoolideliit/ametjapalk1 

 1. – 9. klassi Padlet sein: https://padlet.com/kunstikoolideliit/ametjapalk2
 2. – 12. klassi Padlet sein: https://padlet.com/kunstikoolideliit/ametjapalk3
 • Tööd peaksid olema esitatud ainult digitaalselt (failina jpg + videoformaadid formaadis). Video tuleks eelnevalt üles laadida Youtube keskkonda ja jagada Padletis video linki.
 • Osaleja annab esitatud tööga konkursi korraldajale üle õigused seda tööd avalikus ruumis tasuta kasutada, sh avaldada trükis, veebis, ülesse panna näitustel.
 • Konkursil osalev kunstnik kinnitab, et esitatud teos on tema originaaltöö ja ei kahjusta ühegi teise inimese huve ega autoriõigusi.
 • Konkursitööde üleslaadimise tähtaeg 25.05.2021
 • Võistluse tulemused tehakse avalikuks 1. juunil, lastekaitsepäeval. 

 

Küsimuste korral  Rita Proos  rita.proos@kunstidekool.parnu.ee  ja projekti TLÜ esindaja, projekti “Soolise palgalõhe vähendamine” kommunikatsioonijuht  Barbi Pilvre barbi@tlu.ee

Kunstikoolide juhid õppereisil Helsingis

Kunstikoolide juhid käisid 3. – 4. jaanuaril õppereisil Helsingis, kus muuhulgas külastati Põhja-Helsingi kunstikooli ning olulisemaid kunstimuuseume- ning galeriisid. Põhja-Helsingi kunstikoolis tervitas meid direktor Heidi

Palju õnne Ahtme Kunstide Kool!

Küll on uhke tunne, et Ahtme Kunstide kool, meie liikmeskool on nomineeritud “Aasta huvihariduse või -tegevuse pakkuja” nimekirjas. Palju õnne Teile!   Noorte Heaks Tänu

Palju õnne Rita!

Rita Proos, Pärnu Kunstide Kooli meedia-, programmi- ja kommunikatsioonijuht ning Eesti Kunstikoolide liidu infojuht.   Meil on nii hea meel, et meie Ritat on märgatud.

Minu Klaas 2023

Kehtna Kunstide Kool kuulutab välja üle-Eestilise kunstikonkursi “Minu Klaas 2023“. Konkursi teema „Tarbeklaas“. Konkursi tähtaeg on 8. mai 2023. Konkursi tingimused ja kajastused  Kehtna Kunstide

Pakime kokku aasta 2022

Üks tegus aastaring on jälle täis saanud ning aeg on piparkoogihõngulises pühademeeleolus möödunule tagasi vaadata.   Oleme sel aastal üheskoos palju korda saatnud. Oleme tänulikud