Loovuurimuse töötoad koolides üle Eesti

Loomeprotsessi illutratsioon. Britta Benno

Käes on taas loovtööde ja õpilasuurimuste tegemise aeg. Õppijad, kes valivad oma teemaks mõne kunstiga seotud küsimuse, on sageli kimbatuses, kuidas oma praktilist tööd teha kooli teadustööde juhendile vastavalt, aga mitte kaotada kunsti uudsust, ettemääramatust ja otsingulisust. Lahenduseks on tänapäeva teaduses üha enam populaarsust võitev loovuurimuse praktika, kus loomine ja uurimine ei ole teineteisest nii tugevalt eraldatud, vaid läbipõimunud ja teineteist toetav.

Aga kuidas rakendada loovuurimuslikku lähenemist? Milliseid uurimismeetodeid kasutada? Kuidas ühendada teooriat ja loomist, loomingulist subjektiivsust ja teaduslikku objektiivsust?

Eesti Kunstiakadeemia ja Balti Filmi, Meedia ja Kunstide Instituut pakuvad HTMi toel koolidele TASUTA loovuurimuslikku lähenemist tutvustavaid töötubasid üldharidus- ja huvikoolides üle Eesti: kutsuge töötuba enda kooli kohale!

KAVANDAME TÖÖTOA VASTAVALT KOOLI JA ÕPPIJATE VAJADUSELE JA VÕIMALUSTELE:
  • teeme loovtööd toetavaid praktilisi ülesandeid
  • tervele klassile või väiksemale huviliste grupile
  • loovtöö toetuseks põhikoolis või uurimistöö/praktilise töö toetuseks gümnaasiumis
  • loovtöö või kunstitunni ajal või eraldi kokkulepitud ajal (soovitatavalt 2-6 akad tundi korraga)
  • üks kohtumine või mitu kohtumist erinevatel teemadel läbi aasta
  • tasuta!

TEEMAD, MIDA TÖÖTOAS FOOKUSESSE VÕTTA:

+ Mis on loovuurimus, kas ja kuidas loome on ka teadus?
+ Millised on loovtöö etapid, millised on loovustõkked?
+ Miks on “mina” tähtis ja kuidas kirjutada autoripositsiooni?
+ Kuidas valida teemat? Kuidas teemat kontseptualiseerida?
+ Kuidas leida probleem, püstitada uurimisküsimust ja seada eesmärki?
+ Kuidas siduda omavahel teemat, loovtöö sisu ja vormi?
+ Kuidas ideid loovalt arendada?
+ Kuidas katsetada ja edukalt eksida?
+ Kuidas töötada kirjanduse ja muude allikatega?
+ Mis on andmed ja kuidas neid koguda?
+ Kuidas kasutada uurijapäevikut ja dokumenteerimist?
+ Kuidas analüüsida andmeid, sh visuaali, teksti, heli?
+ Miks, mida ja kuidas reflekteerida? Miks on oluline vaikiva teadmise esile toomine?
+ Kuidas üles ehitada ja vormistada kirjalikku tööd?
+ Kuidas loovtööd vormistada ja eksponeerida?
+ Kuidas loovuurimuslikku tööd kui tervikut kaitsta?

JUHENDAJAD:
– Helen Arov on TLÜ BFMikunstihariduse lektor ja haridusteaduste doktorant, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi kunstiõpetaja
– Britta Benno on kunstnik, EKA loovuurimuse doktorant
– Gerhard Lock on muusikateadlane ja helilooja, EMTA muusikateaduse doktorant, TLÜ BFMi muusikateaduse ja multimeedia lektor
– Anneli Porri on kunstiteadlane ja kriitik, EKA kunstihariduse osakonna lektor, Sally Stuudio kunstiloo õpetaja
– Jane Remm on maalikunstnik, TLÜ BFMi kunstihariduse lektor ja EKA loovuurimuse doktorant

–> Lepi töötuba kokku ja täpsusta teemasid: Anneli Porri anneli.porri@artun.ee, +372 522 1048

“Loo ja uuri!” töötoad toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastusel ja on osa Tallinna Teadus- ja Loomekooli programmist. Töötubasid täiendava kõigile avaliku õppematerjali https://loojauuri.artun.ee/#/ valmimist rahastas Euroopa Sotsiaalfond meetmega “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt”.

Anneli Porri
“Loo ja uuri!” projekti juht
EKA kunstihariduse osakonna lektor
anneli.porri@artun.ee
+372 522 1048

Loominguline konkurss HELIKANDJA NÄGU

Kutsume 7.-19. aastaseid lapsi ja noori osalema kunstilisel konkursil, mille eesmärgiks on pöörata tähelepanu suure ajalooga praktilisele kunstivormile ja helikandjate ümbriste erinevatele kujundustele. Ühtlasi tutvustada

Tuleskulptuurid Kosel

14. jaanuar oli märgiline, Kose Huvikooli kunstiosakonna eestvedamisel toimus tuleskulptuuride festival Kosel – “VALGUSE ALGUS”.Miks just sellel päeval? Vanarahvakalendri järgi oli 14. jaanuar taliharjapäev, see

Tule veebikohvihommikule

Hea õpetaja.Eesti Kunstikoolide Liit kutsub Sind ja teisi valdkonna huvilisi osalema 31. jaanuaril kell 9.00 – 10.30 veebikohvihommikul. Avame EKKL uue õppeülesannete konkursi ”Mis mõttes…” temaatika telgitaguseid ja