Loovuurimuse töötoad koolides üle Eesti

Loomeprotsessi illutratsioon. Britta Benno

Käes on taas loovtööde ja õpilasuurimuste tegemise aeg. Õppijad, kes valivad oma teemaks mõne kunstiga seotud küsimuse, on sageli kimbatuses, kuidas oma praktilist tööd teha kooli teadustööde juhendile vastavalt, aga mitte kaotada kunsti uudsust, ettemääramatust ja otsingulisust. Lahenduseks on tänapäeva teaduses üha enam populaarsust võitev loovuurimuse praktika, kus loomine ja uurimine ei ole teineteisest nii tugevalt eraldatud, vaid läbipõimunud ja teineteist toetav.

Aga kuidas rakendada loovuurimuslikku lähenemist? Milliseid uurimismeetodeid kasutada? Kuidas ühendada teooriat ja loomist, loomingulist subjektiivsust ja teaduslikku objektiivsust?

Eesti Kunstiakadeemia ja Balti Filmi, Meedia ja Kunstide Instituut pakuvad HTMi toel koolidele TASUTA loovuurimuslikku lähenemist tutvustavaid töötubasid üldharidus- ja huvikoolides üle Eesti: kutsuge töötuba enda kooli kohale!

KAVANDAME TÖÖTOA VASTAVALT KOOLI JA ÕPPIJATE VAJADUSELE JA VÕIMALUSTELE:
  • teeme loovtööd toetavaid praktilisi ülesandeid
  • tervele klassile või väiksemale huviliste grupile
  • loovtöö toetuseks põhikoolis või uurimistöö/praktilise töö toetuseks gümnaasiumis
  • loovtöö või kunstitunni ajal või eraldi kokkulepitud ajal (soovitatavalt 2-6 akad tundi korraga)
  • üks kohtumine või mitu kohtumist erinevatel teemadel läbi aasta
  • tasuta!

TEEMAD, MIDA TÖÖTOAS FOOKUSESSE VÕTTA:

+ Mis on loovuurimus, kas ja kuidas loome on ka teadus?
+ Millised on loovtöö etapid, millised on loovustõkked?
+ Miks on “mina” tähtis ja kuidas kirjutada autoripositsiooni?
+ Kuidas valida teemat? Kuidas teemat kontseptualiseerida?
+ Kuidas leida probleem, püstitada uurimisküsimust ja seada eesmärki?
+ Kuidas siduda omavahel teemat, loovtöö sisu ja vormi?
+ Kuidas ideid loovalt arendada?
+ Kuidas katsetada ja edukalt eksida?
+ Kuidas töötada kirjanduse ja muude allikatega?
+ Mis on andmed ja kuidas neid koguda?
+ Kuidas kasutada uurijapäevikut ja dokumenteerimist?
+ Kuidas analüüsida andmeid, sh visuaali, teksti, heli?
+ Miks, mida ja kuidas reflekteerida? Miks on oluline vaikiva teadmise esile toomine?
+ Kuidas üles ehitada ja vormistada kirjalikku tööd?
+ Kuidas loovtööd vormistada ja eksponeerida?
+ Kuidas loovuurimuslikku tööd kui tervikut kaitsta?

JUHENDAJAD:
– Helen Arov on TLÜ BFMikunstihariduse lektor ja haridusteaduste doktorant, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi kunstiõpetaja
– Britta Benno on kunstnik, EKA loovuurimuse doktorant
– Gerhard Lock on muusikateadlane ja helilooja, EMTA muusikateaduse doktorant, TLÜ BFMi muusikateaduse ja multimeedia lektor
– Anneli Porri on kunstiteadlane ja kriitik, EKA kunstihariduse osakonna lektor, Sally Stuudio kunstiloo õpetaja
– Jane Remm on maalikunstnik, TLÜ BFMi kunstihariduse lektor ja EKA loovuurimuse doktorant

–> Lepi töötuba kokku ja täpsusta teemasid: Anneli Porri anneli.porri@artun.ee, +372 522 1048

“Loo ja uuri!” töötoad toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastusel ja on osa Tallinna Teadus- ja Loomekooli programmist. Töötubasid täiendava kõigile avaliku õppematerjali https://loojauuri.artun.ee/#/ valmimist rahastas Euroopa Sotsiaalfond meetmega “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt”.

Anneli Porri
“Loo ja uuri!” projekti juht
EKA kunstihariduse osakonna lektor
anneli.porri@artun.ee
+372 522 1048

Kunstikoolide liidu õpetajate suvelaager Vormsil

Eesti Kunstikoolide Liidu korraldatav kunstiõpetajate suvelaager tuleb taas!   24.-29. juuli Vormsil mere rannal Rumpo Mäe talus.   Seekordse suvelaagri peamiseks loominguliseks teemaks on suhestumine kohaga. Süveneme

Koomiksikonkurss “Raharöövlid

Finantsinspektsioon ja noorteinfoportaal Teeviit ootavad kõiki 1. – 12. klassi õpilasi üle Eesti osalema lõbusal rahatarkuse koomiksikonkursil „Raharöövlid“. Iga vanusegrupi võitjaid ootavad auhinnad graafikalaudadest raamatute ja üllatusteni.

EKKLi infokoosolek veebis 24.märtsil

Head liikmed! Kevadine liidu üldkoosolek toimub seekord alles mais, seega tuleme korra 24. märtsil kell 11.00 veebi teel kokku, et rääkida liidu selleaastastest plaanidest ja tegevustest.  Ühtlasi püstitati veebikohvihommikul ka huvikoolide

Selgunud on koomiksikonkursi väljapaistvamad kunstiteosed

Eesti Kunstikoolide Liidu kunstikonkursi  “Koomiks on kunstiteos”  paremik on selgunud. Kokku laekus konkursile veidi enam kui 400 tööd 45 eesti huvi- ja üldhariduskoolist. Žürii valis välja kolme vanusekategooria

Saame tuttavaks EKKL Noorteühendusega

Eesti Kunstikoolide Liidu Noorteühendus (EKKL NÜ) loodi 2. aprillil 2022. aastal. Ühenduse eesmärk on anda noortele võimalus rääkida kaasa kunstihuvihariduses ja luua kunstist huvitatud noortele

EKKL Noorteühenduse kevadine kohtumine

Ootame kõiki loomingulisi noori üle-eesti osalema Eesti Kunstikoolide Liidu Nooreühingu kevadisel kohtumisel, mis toimub 31.märtsil kuni 2. aprillil Viljandi Kunstikoolis. Kohtumine algab reedel, 31.03 kell