Ootame täiendus- ja parandusettepanekuid näidisõppekavale

 
Käimas on kunstivaldkonna huvihariduse näidisõppekava loomise protsess. Toimunud on 3 seminari – 07.11.2019 Tallinnas Sally Stuudios ning 07.10., 11.11 ja 12.11.2020 Tartus TÜ haridusuuenduskeskuses.
 
Maria Jürimäe juhtimisel on Eesti kunstihuvikoolide õpetajatest ja juhtidest koosnev laiapõhjaline töörühm koostanud niinimetatud kondikava, kus kirjas kunstihuvikooli kõige olulisemad eesmärgid, üld- ja erialased pädevused, mis kunstikooli lõpetajal peaksid olemas olema, õpikogemused, mida õppijal nende pädevuste saavutamiseks pakkuda on vaja, õppeprotsessi kirjeldus, õpetaja roll ning hindamise põhimõtted.
 
Veel märtsikuus avaneb kõigil kunstikoolidel võimalus loodud kondikavaga tutvuda, sellele täiendus- ja parandusettepanekuid teha. Protsess jätkub pädevuskavade ja näidisainekavade väljatöötamisega.
 
 
Parandus- ja täiendusettepanekud palun saata märtsi kuu jooksul Piret Viirpalu meiliaadressile:

Ootame sind veebikohvihommikule!

Hea õpetaja Eesti Kunstikoolide Liit kutsub Sind ja teisi valdkonna huvilisi osalema 16. mail kell 9.00 – 10.30 veebikohvihommikul.   Seekordseks teemaks on ”Lastevanemate kaasamine kooli tegevustesse”. Arutleme

Sotsiaalkunstiprojekt “Empaatia stimulatsioon”

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses avati 27. aprillil sotsiaalkunstiprojekt “Empaatia stimulatsioon”. Kunstiprojekti autorid, Tartu 2024 noorte kaasaegse kunsti aasta noored, kelle hulgas on ka mitmed Eesti

Kaasaegse kunsti suvelaager – võta osa!

Kaasaegse kunsti suvelaager kutsub sind osalema! Meil on koos juba mõnus seltskond õpetajatest, kes on osalenud kaasaegse kunsti kogemuskoolitusel Lihulas ja Tartus, kuid ruumi on