Eesti Kunstikoolide Liidu õppeülesannete konkurss kunstiõpetajatele KUNST vs KONN

Annika Haas. Sarah ja Ella. Kunstiprojekt „Kasvuhooneefekt“. 2019

(foto Annika Haas)

 

Meid ümbritseb keskkond, mis kujundab, suunab, muudab, juhib meie elusid, mõtteid, tundeid. On
ilmselge, et oleme ise keskkonna loojad, hoidjad ja ka hävitajad. Nii nagu maailmasid sünnib, nii neid ka kaob. Inimene on liigina tõestanud oma kõikvõimsust ja haprust ning sellega korraldanud lisaks tehislikule maailmale ka loodusliku elukeskkonna pöördumatuid liikumisi ja suundi.

Mis roll on igalühel meist oma ümbritseva kujundamisel, loomisel ja lõhkumisel? Kui vaadata merele, metsa või linna, siis mis on see, mida me näeme, mida armastame või vihkme? Oleme jõudnud kohta, kus meie valikud ei pruugi olla võimalikud meist nooremate kaasaegsete eludes.
Mis saab edasi? Kuhu ja kuidas saame suunata oma mõtteid ja tegusid, et hiljem poleks vaja küsida endalt – kes või miks mina.

Igaühe käes on kalliskivi, mille sära hoida.

Sellel aastal ootame ülesandeid, mis tegelevad keskkonna teadlikkusega kunstis, kutsuvad kaasa mõtlema ja oma rolli keskkonnas tunnetama/teadvustama. Võimalusi tegeleda keskkonnateadliku kunstiga on palju: kliimaprobleemid, ökoloogiline tasakaal, sotsiaalne õiglus, vägivallatus, rohujuuretasandi demokraatia jne.

Ootame õppeülesandeid
 mis käsitlevad keskkonnateadlikkust;
 tõstavad noorte teadlikkust ja vastutust;
 mis on õpilastega läbitehtud ja esitatud koos visuaalse materjaliga

Tingimused konkursitööle:
 iga osaleja võib konkursile esitada kuni 3 tööd;
 vormistus on vaba, aga eeldame korrektsust ja arusaadavust. Kirjeldatud võiks olla eesmärk, töö
käik, kasutatavad vahendid, vanuserühm, tulemused;
 ülesannet puudutav materjal on esitatud kõik koos ühes PDF failis;
 autori andmeid palume töös mitte avaldada, vaid lisada faili saatvasse meili;
Konkursi tööd on oodatud alates juunist. Viimane tähtaeg on 26. september 2022, et anda võimalus kasutada ka suvepraktikaid.

Tööd palume saata aadressile: ekkl.konkurss@gmail.com

Töid hindab neljaliikmeline žürii tuntud ja tunnustatud kunstnikest ning kunstiõpetajatest. Parimatele
preemiareis. Kui siiski selgub, et reisi ei õnnestu olukorra tõttu korraldada, on autasustamiseks alternatiivid. Arvestame keerulisi aegu ja ettearvamatust.

Parimad tööd tulevad ettekandele õppeülesannete seminaril oktoobris 2022 ning avaldatakse Kunstikoolide Liidu kodulehel ja e-koolikotis.

Kutsume kogemusi jagama kõiki kunstiõpetajaid.

OSALE ISE JA KUTSU KOLLEEGE!

Julget mõttelendu ja pealehakkamist soovides!
Eesti Kunstikoolide Liidu nimel, konkursi korraldustoimkond:
Kaili-Angela Konno, Kose Huvikool
Avely Jaave, Kohila Koolituskeskus
Keiu Kuresaar, Kehtna Kunstidekool
Anne Aaspõllu, Märjamaa Muusika-ja Kunstikool

Joseph Beuys’s 7,000 Oaks was created in Kassel, Germany in 1982, and pictured here in 2021 (Credit: Alamy)

Tööpakkumine: Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool võtab alates 1. septembrist 2022.a.  tööle KUNSTI- JA KUNSTIAJALOO ÕPETAJA (koormus 0,75 ametikohta).   Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt

Mondo tänavakunsti kleepsude konkurss

Mondol on käimas üks äge konkurss noortele, mis ühendab endas tänavakunsti ja kliimamuutused. #IShareHerPower Mondo kutsub infot oma noortega jagama või näiteks mõnes suvises kunstilaagris

Kunstiõpetajad maalilaagris

Seltskond kunstiõpetajaid on taas kokku saanud, et ühiselt end inspireerida maalilaagris. Seekordne laager toimub Peipsi ääres ja õpetajatele juhendajateks on Kadri kangilaski ja Toomas Tõnissoo. 

EKKL nüüd ka Instagram`is

Eesti Kunstikoolide Liit seadis end juba mõnda aega tagasi sisse ka Instagram´i.    Oleksime rõõmsad, kui meie kontol oleks kajastusi kõikidest meie liikmes koolidest. Et

NoDi 2022

https://www.youtube.com/watch?v=amWhnevOtsM Disainilaager tõi Tartusse Mart Reiniku Kooli 50 noort disainerit üle Eesti     Peale jaanipäeva, 27.- 30. juunil, korraldasid Eesti Kunstikoolide Liit ja Kose Kunstikeskus