Eesti Kunstikoolide Liidu õppeülesannete konkurss kunstiõpetajatele KUNST vs KONN

Annika Haas. Sarah ja Ella. Kunstiprojekt „Kasvuhooneefekt“. 2019

(foto Annika Haas)

 

Meid ümbritseb keskkond, mis kujundab, suunab, muudab, juhib meie elusid, mõtteid, tundeid. On
ilmselge, et oleme ise keskkonna loojad, hoidjad ja ka hävitajad. Nii nagu maailmasid sünnib, nii neid ka kaob. Inimene on liigina tõestanud oma kõikvõimsust ja haprust ning sellega korraldanud lisaks tehislikule maailmale ka loodusliku elukeskkonna pöördumatuid liikumisi ja suundi.

Mis roll on igalühel meist oma ümbritseva kujundamisel, loomisel ja lõhkumisel? Kui vaadata merele, metsa või linna, siis mis on see, mida me näeme, mida armastame või vihkme? Oleme jõudnud kohta, kus meie valikud ei pruugi olla võimalikud meist nooremate kaasaegsete eludes.
Mis saab edasi? Kuhu ja kuidas saame suunata oma mõtteid ja tegusid, et hiljem poleks vaja küsida endalt – kes või miks mina.

Igaühe käes on kalliskivi, mille sära hoida.

Sellel aastal ootame ülesandeid, mis tegelevad keskkonna teadlikkusega kunstis, kutsuvad kaasa mõtlema ja oma rolli keskkonnas tunnetama/teadvustama. Võimalusi tegeleda keskkonnateadliku kunstiga on palju: kliimaprobleemid, ökoloogiline tasakaal, sotsiaalne õiglus, vägivallatus, rohujuuretasandi demokraatia jne.

Ootame õppeülesandeid
 mis käsitlevad keskkonnateadlikkust;
 tõstavad noorte teadlikkust ja vastutust;
 mis on õpilastega läbitehtud ja esitatud koos visuaalse materjaliga

Tingimused konkursitööle:
 iga osaleja võib konkursile esitada kuni 3 tööd;
 vormistus on vaba, aga eeldame korrektsust ja arusaadavust. Kirjeldatud võiks olla eesmärk, töö
käik, kasutatavad vahendid, vanuserühm, tulemused;
 ülesannet puudutav materjal on esitatud kõik koos ühes PDF failis;
 autori andmeid palume töös mitte avaldada, vaid lisada faili saatvasse meili;
Konkursi tööd on oodatud alates juunist. Viimane tähtaeg on 26. september 2022, et anda võimalus kasutada ka suvepraktikaid.

Tööd palume saata aadressile: ekkl.konkurss@gmail.com

Töid hindab neljaliikmeline žürii tuntud ja tunnustatud kunstnikest ning kunstiõpetajatest. Parimatele
preemiareis. Kui siiski selgub, et reisi ei õnnestu olukorra tõttu korraldada, on autasustamiseks alternatiivid. Arvestame keerulisi aegu ja ettearvamatust.

Parimad tööd tulevad ettekandele õppeülesannete seminaril oktoobris 2022 ning avaldatakse Kunstikoolide Liidu kodulehel ja e-koolikotis.

Kutsume kogemusi jagama kõiki kunstiõpetajaid.

OSALE ISE JA KUTSU KOLLEEGE!

Julget mõttelendu ja pealehakkamist soovides!
Eesti Kunstikoolide Liidu nimel, konkursi korraldustoimkond:
Kaili-Angela Konno, Kose Huvikool
Avely Jaave, Kohila Koolituskeskus
Keiu Kuresaar, Kehtna Kunstidekool
Anne Aaspõllu, Märjamaa Muusika-ja Kunstikool

Joseph Beuys’s 7,000 Oaks was created in Kassel, Germany in 1982, and pictured here in 2021 (Credit: Alamy)

Loovuurimuse töötoad koolides üle Eesti

Loomeprotsessi illutratsioon. Britta Benno Käes on taas loovtööde ja õpilasuurimuste tegemise aeg. Õppijad, kes valivad oma teemaks mõne kunstiga seotud küsimuse, on sageli kimbatuses, kuidas

KunstikooliÖÖ „Jäljed“ Haapsalu Kunstikoolis

Aastast 2017 toimub Haapsalu Kunstikoolis traditsiooniline koolisündmus, mil kunstikooli saab terveks ööks jääda. Seekord oli KunstikooliÖÖ teemaks: „Jäljed“, mis toimus 4.-5. novembril ning millest võttis

Õppülesannete seminar Pärnus

Reedel, 11.novembril said kunstiõpetajad kokku Pärnu Kunstide koolis, et jagada õppeülesandeid. Esitlusele tulid kõik selle aasta õppeülesannete konkurssi ära märgitud tööd. Tunnustatud tööd ja autorid: